Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-09-25 18:47:16 przez system

Dziki wciąż budzą strach

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej (24 IV) radni Celina Kamionka oraz Karol Klima zgłosili interpelację, w której domagają się od władz miasta skutecznej interwencji w sprawie dzików. Zwierzęta zagrażają bowiem zdrowiu, a nawet życiu mieszkańcom Bochni, a w szczególności tym mieszkającym w rejonie osiedla Krzęczków – Łychów.

Celina Kamionka problem z dzikimi zwierzętami zgłaszała na forum Rady Miasta już w lutym. Jej wniosek niewiele jednak pomógł. - Z dochodzących sygnałów wynika, że problem nadal istnieje, a podjęte przez Urząd Miasta działania nie przyniosły oczekiwanego celu –możemy przeczytać w piśmie radnej oraz zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej - Karola Klimy.

Radni domagają się przedstawienia ze strony magistratu informacji, jakie kroki zostały w tym temacie podjęte.

Czy dzięki tej interpelacji problem z dzikami zostanie rozwiązany?