Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-09-04 12:13:50 przez system

Edukacja także w zakładzie karnym

W poniedziałek 4 września zostanie zainaugurowany nowy rok szkolny. W cieniu uroczystości w podstawówkach, gimnazjach, technikach i liceach, próbę zdobycia wiedzy, zawodu, czy też kontynuacji edukacji podejmą osadzeni w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu.

W maju, kiedy przyszedł czas egzaminu dojrzałości, zastępca dyrektora wiśnickiej jednostki – mjr Michał Kuśnierz gratulował pięciu osadzonym wytrwałości w dążeniu do wiedzy.

Ten egzamin zamyka pewien etap w waszym życiu. To bardzo dobra wiadomość, że zdecydowaliście się przystąpić do matury. To także dowód na to, że nie marnowaliście czasu w więzieniu, ale pracowaliście nad swoją edukacją.

  • *

Egzamin dojrzałości jest końcowym, ostatecznym etapem edukacji w Centrum Kształcenia w Nowym Wiśniczu. Do matury przystępują jednak nieliczni, najwytrwalsi spośród dwudziestu osadzonych rozpoczynających naukę w ostatniej klasie licealnej. Łącznie w liceum uczy się sześćdziesięciu uczniów mających za sobą różne doświadczenia, których wspólnym mianownikiem stał się konflikt z prawem i w efekcie pozbawienie wolności.

Co roku komisje penitencjarne kwalifikują w całej Polsce do nauczania kolejne grupy osadzonych. Część z nich przyjedzie do Wiśnicza. Ponad połowa chętnych z racji ograniczonej ilości miejsc będzie musiała cierpliwie oczekiwać na swoją kolej.

CKU w Nowym Wiśniczu poza liceum prowadzi również kursy kształcenia zawodowego, które mają przygotować osadzonych do odnalezienia się na rynku pracy po zakończeniu izolacji penitencjarnej. Do popularnego w ostatnich latach kursu elektronika dodano kurs blacharza. W każdym z nich na zajęcia uczęszcza dwudziestu słuchaczy.

Uczniowie i słuchacze mają do swojej dyspozycji spełniające wysokie standardy sale lekcyjne, wśród których na pierwsze miejsce wybija się sala językowa umożliwiająca realizację dowolnych programów metodycznych. Słuchacze mają do dyspozycji doświadczoną, licząca 14 osób kadrę nauczycielską.