Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-06-30 17:57:24 przez system

Edukacja: znamy wyniki bocheńskich matur

Wiemy już, że wyniki egzaminów maturalnych w małopolskich szkołach wypadły katastrofalnie. 72% - w porównaniu z zeszłorocznymi 84% - to historycznie słaby wynik. Co z maturami w Bochni?

Poniżej przedstawiamy informacje, pokazujące jak wypadły matury w poszczególnych szkołach średnich w powiecie bocheńskim.

W największej szkole powiatu - Zespole Szkół Nr 1 w Bochni maturę zdawali uczniowie trzech profili. W liceum ogólnokształcącym zdało 104 uczniów ze 111 podchodzących do egzaminu, co dało wynik 93,69%. W technikum wynik zdawalności to 81,60%, a w liceum profilowanym 44,18%.

W I Liceum Ogólnokształcącym zdawało 261 uczniów. Maturę zdało 253, czyli 96,9%.

W II LO zdawało 95 tegorocznych absolwentów. Zdało 80 osób tj. 84,2%.

W Zespole Szkół Nr 2 (Budowlanka) do matury podeszło 99 uczniów technikum. Egzamin zdało 75 maturzystów, czyli 75,8%.

Zespół Szkół Nr 3 (Ekonomik) to 69% zdanych matur w technikach. W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w ZS Nr 3 zdało tylko 11% podchodzących do matury.

W Zespole Szkół Dąbrowicy do egzaminu przystąpiło 27 tegorocznych absolwentów technikum. Egzamin maturalny zdało 15 (55,6%) absolwentów.

W Zespole Szkół w Łapanowie: w liceum ogólnokształcącym zdało 12 uczniów z 24 podchodzących do egzaminu, co dało 50% zdawalności. W technikum na 54 zdających zdało 24 (44,4%).

Podsumowując wyniki matur w liceach ogólnokształcących:

I Liceum Ogólnokształcące - 96,9% (nie zdało 8 na 261)
Zespół Szkół Nr I - 93, 69% (nie zdało 7 na 111)
II Liceum Ogólnokształcące - 84,2%. (nie zdało 15 na 95)
Zespół Szkół w Łapanowie - 50% (nie zdało 12 na 24)

Podsumowanie ogólne - wszystkich profili i szkół dla młodzieży
(w kolejnosci: nazwa szkoły, zdawało, zdało, procent) ZSO - 261 - 253 - 96,9%
II LO - 95 - 80 - 84,2%
ZS Nr 1 - 242 - 194 - 80,2%
ZS Nr 2 - 99 - 75 - 75,8%
ZS Nr 3 - 119 - 82 - 69%
ZS Dąbrowica - 27 - 15 - 55,6%
ZS Łapanów - 78 - 36 - 46,2%**

Razem powiat: zdawało 930, zdało 736, co daje 79,1%.**

Średnia dla Małopolski – 72%.