Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-04-29 23:56:18 przez KacperGlod

Ekologiczny Piknik Edukacyjny w Bochni

Podczas Ekologicznego Pikniku Edukacyjnego, który odbył się na bocheńskim Rynku, można było wziąć udział w tematycznych lekcjach, obejrzeć wystawę związaną z Puszczą Niepołomicką jak również zasmakować produktów regionalnych z Leszczyny i Lipnicy. Organizatorzy czyli pracownicy Wydziału Promocji i Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bochni rozdali mieszkańcom 1000 sadzonek dębu i klonu jawora.

Piknik rozpoczął się od symbolicznego podpisania przez samorządowców z terenu Powiatu Bocheńskiego deklaracji dotyczącej realizacji wspólnych działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom postępujących zmian klimatu w ramach realizacji projektu LIFE EKOMALOPOLSKA.

Wspólnie z Burmistrzami i Wójtami wyrażamy chęć współpracy na zasadach partnerstwa w celu podjęcia działań w zakresie łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu. Co w konsekwencji wpłynie na redukcję emisji gazów cieplarnianych, wzrost wykorzystania lokalnego potencjału energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawę efektywności energetycznej

Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy fotograficznej Patrycji Wąsikowskiej. Patrycja od 2008 roku jestem współzałożycielką strony o Puszczy Niepołomickiej - www.puszczaniepolomicka.pl, publikuję artykuły o tematyce przyrodniczej w różnych lokalnych gazetach (m.in. Kronika Bocheńska, Gazeta Niepołomicka), jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody i uwielbia obserwować dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku bez zakłócania ich spokoju. Jak nie ma jej w lesie, to jest w górach.

Piknik przyciągnął uczniów bocheńskich szkół średnich i podstawowych, którzy mogli posłuchać opowieści Marcina Wieciecha z Nadleśnictwa Niepołomice, który opowiadał ciekawostki o Puszczy Niepołomickiej, zwierzętach ją zamieszkujących oraz otaczającej nas przyrodzie.

Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego podczas prowadzonych konkursów w ciekawy sposób przemycali cenne wskazówki dotyczące ochrony przyrody. Zaś pracownicy bocheńskiego starostwa, oprócz rozdawania sadzonek, prowadzili również konkursy z nagrodami. Każdy kto odwiedził piknik, mógł także zasmakować lokalnych produktów regionalnych pochodzących z Leszczyńskiego Spichlerza oraz Borówkowego Roju.

Powiat Bocheński