Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-11-15 19:16:53 przez eb

"Ekonomik" i przedszkole w Trzcianie dofinansowane z RPO

137 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przeznaczono na realizację 76 projektów oświatowych. Wśród beneficjentów nie zabrakło przedstawicieli powiatu bocheńskiego. Listy intencyjne z rąk Wicemarszałka Smółki otrzymali Starosta Bocheński Adama Korta oraz Wójt Trzciany Cezary Stawarz.

Dzięki otrzymanej przez Powiat Bocheński dotacji w wysokości prawie 2,8 miliona złotych w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni powstanie m.in. Centrum Kompetencji Zawodowej. Ponadto środki te, przyczynią się do poprawy jakości i efektywności kształcenia w Ekonomiku. Projekt dedykowany jest przede wszystkim do uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Całkowita wartość projektu to ponad 3 miliony złotych, a będzie on realizowany od marca 2020 do końca lipca 2023 roku.

Natomiast 712 895,71 zł otrzymała Trzcianana na swoje przedszkole.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:
1. Dostosowanie, adaptacja pomieszczeń
2. Modernizacja placu zabaw
3. Wyposażenie pomieszczeń
4. Prowadzenie przedszkola
5. Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szansę
6. Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe
7. Dokształcanie nauczycieli