Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-01-14 01:15:00 przez system

Elektroniczny system zarządzania drogami

Zakończyły się trwające pół roku prace nad uruchomieniem w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bochni elektronicznego systemu wspomagającego zarządzanie drogami. Dzięki projektowi zarządzanie siecią drogową stało się łatwiejsze i bardziej funkcjonalne.

Znacznie szybszy jest dostęp do informacji o drogach: ich przebiegu, długości, numeracji, połączeniach z drogami wyższych kategorii. Posiadane oprogramowanie umożliwia szybkie generowanie wybranych statystyk i raportów niezbędnych w codziennej pracy starostwa (planowanie budżetu, remonty drogowe itp.). W ramach prac wykonana została elektroniczna mapa interaktywna w skali 1:50.000 oraz 1:10.000 współpracująca z bazą danych.

Ciekawy element projektu stanowiło wykonanie dokumentacji fotograficznej dróg. Pomiar wykonywany był za pomocą 4 kamer umieszczonych na specjalistycznym samochodzie pomiarowym -mówi wicestarosta Tomasz Całka. Dokumentacja fotograficzna drogi bardzo ułatwiła prace związane z ich zarządzaniem i utrzymaniem. Wdrażany projekt obejmował pomiar dróg, przetwarzanie pozyskanych danych oraz ich import do oprogramowania. Pomierzono całą sieć dróg powiatowych tj. 295 km. Wykonano inwentaryzację 62 obiektów mostowych (w tym mosty, przepusty, kładki i inn.). Udokumentowano (szkic, zdjęcia, stabilizacja w terenie) wszystkie skrzyżowania dróg powiatowych. Ponadto na wybranych 22km sieci drogowej wykonano wizualną ocenę stanu nawierzchni drogi.
* Wprowadzenie elektronicznej ewidencji dróg poprawiło nie tylko szybkość i jakość świadczonych w tym zakresie usług. Zwiększyła się również baza danych i zakres informacji o drogach powiatu. Najważniejszym efektem tych prac będzie na pewno usprawnienie procesu obsługi klientów* - zaznacza starosta Jacek Pająk.
Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni dysponuje aktualną prowadzoną w oparciu o nowoczesne technologię ewidencją dróg. Na uwagę zasługuje fakt, że Powiat Bocheński jako jeden z kilku powiatów województwa zakończył prace nad ewidencją dróg. Posiada zatem kompletną (cała sieć drogową) bazę danych i zbiór informacji o drogach prowadzony w formie elektronicznej.
Koszt realizacji projektu to kwota 270 tysięcy złotych.