Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-01-15 20:25:52 przez system

Eurovia rzuca światło na problem KN II

Firma Eurovia Polska SA przysłała nam wyjaśnienie dotyczące zamkniętej drogi KN II, a także – trudności formalnych z jakimi boryka się wykonawca.

*"Uprzejmie informuję, iż droga jest zamknięta niezmiennie od początku realizacji inwestycji tj. od maja 2018 r. Z powodu zamknięcia tego odcinka kierowcy powinni poruszać się po wyznaczonych objazdach wg zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe i Policję tymczasowej organizacji ruchu. Odcinek drogi nigdy nie został otwarty i to kierowcy, nie zważając na znaki nakazu i zakazu ruchu wjeżdżali na zamkniętą drogę. Wykonawca kilkukrotnie poprawiał rozstawiane i dewastowane przez osoby postronne oznakowanie i w końcu w dniu 31 grudnia uszczelnił zamknięcie dogi poprzez usypanie hałd z piachu. *

*Należy zaznaczyć, iż za przejęty teren budowy odpowiada Wykonawca, tym samym do momentu dokonania odbioru inwestycji przez Inwestora Wykonawca nie może udostępnić zamkniętego odcinka drogi ze względów bezpieczeństwa. Nasza firma realizuje zadanie od maja 2018 r. na podstawie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności wydanej przez Starostwo Powiatowe w Bochni w dniu 27.04.2018 r. Od tej decyzji odwołali się mieszkańcy. Sprawą zajmuje się obecnie Urząd Wojewódzki w Krakowie który deklarował pierwszy termin wydania nowej decyzji ZRID na dzień 30.11.2018 r. Następnie Urząd Wojewódzki przedłużył termin wydania decyzji na dzień 18.12.2018 i później na dzień 18.01.2019 r. *

*Bez wydanej decyzji nie ma możliwości odbioru wykonanych prac, stąd opóźnienie, niezależne zarówno od Inwestora jak i Wykonawcy. Opóźnienia w realizacji zadania wynikają również z faktu, iż Inwestor na etapie przetargu, zdaniem Wykonawcy nie przewidział i nie uwzględnił w dokumentach przetargowych robót niezbędnych do wykonania tj. przebudowy sieci ciepłociągu biegnącej pod istniejącym skrzyżowaniem oraz budowy kanałów retencyjnych. *

*Inwestycja zostanie zakończona po wydaniu przez Urząd Wojewódzki w Krakowie decyzji ZRID i wykonaniu ewentualnych prac wynikających z nowej decyzji. Jeśli z nowej decyzji nie będą wynikały żadne kolejne prace budowa zostanie zgłoszona do odbioru. *

Mam nadzieję, że powyższe informacje będą przydatne w przekazaniu Państwa czytelnikom rzetelnej informacji. Chcemy jednocześnie zapewnić, że ze swoje strony robimy wszystko, aby jak najszybciej zakończyć tą sprawę i udostępnić drogę do użytku".

Podpisano:
Małgorzata Nowakowska Manager ds. Komunikacji EUROVIA Polska SA