Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-10-06 12:22:12 przez system

Feralna "replika"? nieprawidłowości w gminie Bochnia?

Do tej pory nie ma prawidłowego oznakowania inwestycji jaka została wykonana w jednej z okołobocheńskich gmin w tzw. Gminie Bochnia. Przypomnijmy ? kilka miesięcy temu otwarto tam drewniany amfiteatr ? podobno współfinansowany ze środków unijnych. Czy na pewno?

Od otwarcia feralnego amfiteatru w Łapczycy minęło kilka miesięcy. Feralnego gdyż pierwotnie miała to być replika grodu. Repliki grodu nie udało się jednak zbudować. Powstał więc amfiteatr czy coś w rodzaju placu zabaw dla dzieci. Przy okazji otwarcia obiektu władze gminy poinformowały, że część środków na budowę tej niewielkiej, drewnianej konstrukcji pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Niestety do dzisiaj nie ma odpowiedniego oznakowania tej inwestycji. Każdy kto wdrażał inwestycje współfinansowane ze środków unijnych, wie, że musi ona mieć odpowiednie oznakowanie. Taka inwestycja wiąże się nie tylko, z dokładnym przestrzeganiem planu finansowego i składaniem obowiązkowych sprawozdań ale także z właściwym informowaniem o tym opinii publicznej. Jest to jasno zawarte w przepisach zarówno unijnych jak i polskich. Przy inwestycji musi pojawić się tablica informująca na której wyraźnie będzie podane z jakiego funduszu uzyskaliśmy wsparcie np. może to być Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego czy Europejski Fundusz Społeczny, a także zaznaczyć trzeba z jakiego konkretnego programu (z podaniem całej nazwy, bez używania skrótów). Tablica musi także zawierać wartość całego projektu i wartość uzyskanego dofinansowania. Na tablicy powinno się znaleźć także logo Unii Europejskiej. Mało tego. Konieczność i obowiązek takiej informacji spoczywa na realizującym projekt już w momencie jego realizacji, nie tylko po zakończeniu. Jak obserwowaliśmy we wspomnianej gminie nic takiego się nie pojawiło ani podczas realizacji projektu ani po jego zakończeniu. Może to świadczyć o tym, że władze gminy mogły nie otrzymać żadnych pieniędzy z funduszy unijnych gdyż inaczej ich obowiązkiem było by odpowiednie oznakowanie inwestycji i poinformowanie o dofinansowaniu. Dodatkowo pieniądze z funduszy można dostać na konkretny cel. Władze gminy do końca nie wiedziały czy budują replikę grodziska czy amfiteatr. W takim przypadku jest wątpliwe by otrzymały jakiekolwiek pieniądze na takie działania. Możliwe, że budowę sfinansowano w całości z budżetu gminy czyli z naszych podatków. Miejmy jednak nadzieję, że powyższe dywagacje są niezgodne z prawdą, a informacja o dofinansowaniu unijnym budowy amfiteatru była prawdziwa. Miejmy też nadzieję, że obok konstrukcji w Łapczycy stanie niedługo odpowiednie oznakowanie i dowiemy się z jakiego programu i jak wysokie Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie ze środków Unii. Do tej pory pojawiły się tylko kamery by odstraszać potencjalnych wandali.

O budowie amfiteatru czytaj także:

http://www.czasbochenski.pl/aktualnosci/top-temat/miala-byc-replika-a-wyszla-szopka.html

Ps.
Podstawa prawna: rozporządzenie Komisji z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia Parlamentu i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DzU L 371 z 27 grudnia 2006 r.).