Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-01-29 04:15:10 przez system

Fischer: niech miasto wypuści obligacje!

Taki formalny wniosek, przygotowany w formie interpelacji, radny zgłosił na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Maciejowi Fischerowi chodzi o pozyskanie dodatkowych funduszy na progu kryzysu, który może zubożyć miejską kasę, na którą w dużym stopniu składają się podatki płacone przed przedsiębiorców.

W argumentacji swego wniosku radny przytacza szereg przykładów innych gmin, które z powodzeniem stosują tę formę pozyskania dodatkowych wpływów. Chociaż nie ma jeszcze oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie wydaje się, ze zarówno władze miasta ostrożnie podchodzą do tego tematu. Świadczyć o tym może chociażby odpowiedź burmistrza, udzielona "na gorąco" zaraz po złożeniu interpelacji, ze obligacje są stosunkowo drogim dla samorządu srodkiem na pozyskiwanie pieniędzy i o wiele bardziej opłaca się wziąć kredyt na preferencyjnych warunkach, a takich nie brakuje. Miasto w tej chwili nie jest przesadnie zadłużone, stąd droga do wzięcia kredytu jest stosunkowo prosta.
Sprawdziliśmy, że W III i IV kwartale ubiegłego roku w Polsce pojawiło się dużo nowych programów emisji obligacji komunalnych. W tym okresie prawie 100 powiatów, gmin, miast oraz województw zawarło z bankami umowy na emisję obligacji. Dla porównania w całym 2008 r. takich programów pojawiło się ok. 125. Ich łączna wartość zbliżyła się do 1 mld zł.