Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-01-10 10:58:22 przez system

Forum z Małopolskim Kuratorem Oświaty

Związek Zawodowy Solidarność zaprasza na Forum z Małopolskim Kuratorem Oświaty Panią Barbarą Nowak. Forum odbędzie się z udziałem posłów Na Sejm RP, przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów i nauczycieli oraz młodzieży szkół z powiatu bocheńskiego i brzeskiego.

Program:

8.15 – Konferencja prasowa z udziałem lokalnych mediów

9.00 - Samorządowe Forum z Małopolskim Kuratorem Oświaty
9.45 – Przerwa kawowa
10.00 – Podsumowanie spotkania

11.00 - Młodzieżowe Forum z Małopolskim Kuratorem Oświaty
11.45 – Przerwa kawowa
12.00 – Podsumowanie spotkania

13.00 – Przerwa obiadowa

14.00 - Dyrektorskie Forum z Małopolskim Kuratorem Oświaty
14.45 – Przerwa kawowa
15.00 – Podsumowanie spotkania

16.00 - Nauczycielskie Forum z Małopolskim Kuratorem Oświaty
16.45 – Przerwa kawowa
17.00 – Podsumowanie spotkania

Dyskusja dot.:
- sytuacji szkół w powiatach bocheńskim i brzeskim
- funkcjonowania Kuratorium Oświaty i jego współpracy ze szkołami
- współpracy Kuratorium z jednostkami samorządowymi
- organizacji pracy szkół
- konkursów kuratoryjnych
- reformy oświaty
- realizacji profilaktyki zdrowotnej w szkołach
- aktualnych potrzeb edukacyjnych uczniów
- losów absolwentów szkół ponadpodstawowych
- roli Kościoła w kształceniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży

22 stycznia 2018, Hotel Nowa Bochnia, Sala VIP I piętro, ul. Poniatowskiego 24

Foto: UMK