Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-09-07 10:22:07 przez system

Fundusze sołeckie w Gminie Bochnia

27 sierpnia Gmina Bochnia zorganizowała w Łapczycy szkolenie dla sołtysów dotyczące nowych zasad tworzenia i korzystania z tzw. funduszy sołeckich. Gmina po raz pierwszy wprowadza bowiem fundusze sołeckie na swoim terenie.

Tu zapewne oburzą się niektórzy, że przecież takie fundusze istniały i w poprzednich latach. Owszem, wioski miały do swojej dyspozycji pewną, bardzo niewielką sumę pieniędzy z budżetu Gminy, ale nie były to fundusze sołeckie w świetle ustaw z 2009 i 2014 roku. Średniej wielkości wieś otrzymywała 1600-2000 zł rocznie. O te pieniądze toczyły się nieraz zażarte boje. Czy lepiej kupić kosiarkę do trawy? Czy magnetofon dla przedszkola? A może komplet butów dla OSP?

Rada Gminy nie była zainteresowana uchwaleniem funduszy soleckich z prawdziwego zdarzenia. Co ciekawsze, tych pieniędzy nie chcieli również ówcześni sołtysi w Gminie Bochnia, choć sumy, które można by dzięki takim funduszom uzyskać bałyby wielokrotnie większe.

A przecież jest to znakomity sposób na rozwój demokracji bezpośredniej. Nic tak bowiem nie daje poczucia, że się jest współgospodarzem na swoim terenem jak decydowanie o wydatkach. Lokalne społeczności wiedzą zresztą najlepiej czego im potrzeba i na co wydać pieniądze.

Instytucja funduszy sołeckich wejdzie w życie w Gminie Bochnia od 2016 roku. Jaka to będzie różnica? Dość powiedzieć, że wioska, która w poprzednim systemie miała do dyspozycji 1600 zł, w przyszłym roku otrzyma ich 13 tys. Za taką sumę można kupić nie tylko kwiatki do świetlicy ale pokusić się o remont czy budowę np. przepustów wodnych czy parkingu.

Fundusz sołecki nie jest tworzony wg. jakiejś urawniłowki. Generalnie zasada jest taka, że mniejsze miejscowości otrzymują proporcjonalnie więcej niż duże. Przy jego wyznaczaniu bierze się pod uwagę wysokość dochodów bieżących gminy i liczbę mieszkańców sołectwa. Dokładne informacje nt. obliczania wielkości funduszu przepadającego na sołectwo można znaleźć tutaj.

Wydatki poniesione przez gminy na utworzenie funduszy sołeckich są rekompensowane przez budżet państwa w wys. 20, 30 lub 40 %, zależnie od zamożności danej gminy.

Sołectwa mają czas do 30 września tego roku aby złożyć wniosek o przyznanie funduszu w roku przyszłym. O celowości wydatków decyduje zebranie wiejskie, ale te cele muszą spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy i być zgodne z strategią rozwoju gminy. Sołectwo musi też wskazać konkretne przedsięwzięcia które chce w ramach funduszu zrealizować wraz z szacunkiem kosztów.