Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-11-30 15:20:11 przez system

GCKCziS w Rzezawie bogatsze o nowe komputery

W ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”, współfinansowanego ze środków Instytutu Książki, pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowane jest zadanie „Multimedialna Gminna Biblioteka Publiczna w Rzezawie”.

Celem programu jest:
- podniesienie standardu bibliotek poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online,
- zwiększenie atrakcyjności usług bibliotecznych, poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek.

Projekt zakłada doposażenie głównej biblioteki w Rzezawie oraz 3 filii bibliotecznych w Buczkowie, Krzeczowie i Bratucicach w nowe komputery, które wzbogacą aktualny stan wyposażenia placówek. W ramach zadania zostanie zakupionych łącznie 7 zestawów komputerowych, z czego 2 zestawy posłużą bibliotekarzom do opracowania zasobów bibliotecznych, a kolejne 5 zostanie udostępnione czytelnikom. Planowany jest także zakup 1 urządzenia wielofunkcyjnego do głównej biblioteki w Rzezawie.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 35 000 zł, z czego finansowy wkład własny Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie wyniesie 5 250 zł, a dofinansowanie ze środków Instytutu Książki pokryje kwotę 29 750 zł.