Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-08-16 13:11:31 przez Czas2012

Gen. Dobrodzicki upamiętniony tablicą

W Święto Wojska Polskiego na fasadzie budynku Zespołu Szkół nr 3 - miejscu dawnych Miejskich Koszar Kawaleryjskich - odsłonięto pamiątkową tablicę gen. Jerzego Dobrodzickiego, który po odzyskaniu niepodległości organizował na terenie Bochni i okolic 2 pułk strzelców podhalańskich.

Zanim to jednak nastapiło o godz. 9.30 w 101. rocznicę "Cudu nad Wisłą kwiaty złożono również pod tablicą „Bochnia swoim Bohaterom” na budynku Muzeum im. St. Fischera. Podczas późniejszej uroczystości, przy Szkole Podstawowej nr 3, miały miejsce okolicznościowe przemówienia, Apel Pamięci oraz oddano salwę honorową. O godz. 12.00 w Parku Rodzinnym Uzbornia odbył się Bieg Tropem Wilczym.

Od listopada 2019 imię generała nosi także Rondo na os. Niepodległości.

Kim był gen. Jerzy Dobrodzicki?:

Generał brygady Wojska Polskiego Jerzy Kazimierz Dobrodzicki urodził się w 1884 w Wadowicach, w rodzinie Ignacego i Izabeli Franz. Od 1905 był ficerem zawodowym austriackiej piechoty. Był aktywnym członkiem Związku Walki Czynnej. W 1908 nawiązał kontakt ze Związkiem Strzeleckim - instruktor szkolenia bojowego.

W I wojnie światowej walczył na froncie rosyjskim, dowódca kompanii i batalionu. W 1915 r. czynił starania o przeniesienie do I Brygady Legionów, w której służył jako brat Adam. Dopiero w grudniu 1916 r. otrzymał przydział do 6 pułku piechoty, w Zambrowie i Ostrowi Maz. jako instruktor. Po kryzysie przysięgowym powrócił w szeregi austriackiego pułku, z którym trafił na front włoski. W walczących oddziałach nad rzeką Piawą było wielu Polaków-legionistów, wśród których Dobrodzicki utworzył komórkę POW. Jako politycznie podejrzany został wycofany z frontu do Bochni, gdzie doczekał rozbrojenia Austriaków, sam czynnie w nim uczestnicząc.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przyjęty do Wojska Polskiego dekretem z 3 kwietnia 1919. Otrzymał przydział do 20 pułku piechoty. Generał Bolesław Roja, organizator Wojska Polskiego na terenie Galicji, mianował go majorem i polecił zorganizować w Bochni i okolicy 2 pułk strzelców podhalańskich, którego dowódcą został Dobrodzicki. Na front wojny polsko-ukraińskiej wyruszył jako dowódca baonu 2 psp.

Zweryfikowany jako pułkownik ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919. W wojnie polsko-bolszewickiej był dowódcą 5 pułku piechoty Legionów (2 IX 1919 - 12 VI 1920) i 1 Brygady Piechoty Legionów. Podczas bitwy pod Borodzianką (12 czerwca 1920 r.) ciężko ranny. Zabrany do szpitala, uniknął śmierci z rąk żołnierzy Budionnego. W latach 1921-1926 był dowódcą 1 pułku strzelców podhalańskich. W październiku 1926 został mianowany dowódcą piechoty dywizyjnej 18 Dywizji Piechoty w Łomży. W kwietniu 1928 został zwolniony ze stanowiska dowódcy piechoty dywizyjnej 18 DP i czasowo przeniesiony służbowo do dyspozycji II wiceministra spraw wojskowych. W lipcu tego roku został przeniesiony służbowo na stanowisko pomocnika dowódcy Okręgu Korpusu III w Grodnie do spraw uzupełnień. 1 stycznia 1929 roku Prezydent RP mianował go generałem brygady ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1929 roku i 2. lokatą w korpusie generałów. 24 grudnia 1929 został mianowany dowódcą Okręgu Korpusu II w Lublinie. Zmarł 15 listopada 1934 w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. Info: Wikipedia

Foto: Łukasz Chjecki UM