Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-06-30 17:55:02 przez system

Generał patronem ronda?

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku rondo przy os. Legionów Polskich będzie nosiło imię generała Jerzego Kazimierza Dobrodzickiego.

Z inicjatywą nadania rondu imienia generała wystąpił pisemnie 21 Batalion Logistyczny z Rzeszowa, noszący właśnie imię generała. O wszczęciu procedury nadania imienia rondu poinformowała przewodnicząca Komisji Kultury Anna Morajko, przychylnie do tej propozycji odniósł się również dyrektor Muzeum Jan Flasza. W piśmie do władz miasta, dowódca batalionu zadeklarował daleko idącą pomoc w uroczystościach nadania rondu imienia Generała (okazją do tego byłoby święto 11 Listopada) m. in. poprzez zastosowanie ceremoniału wojskowego.
Jerzy Kazimierz Dobrodzicki pochodził z Wadowic (ur. 1884), w 1905 r. został oficerem w armii austro-węgierskiej, wkrótce związał się ze Związkiem Strzeleckim. Podczas pierwszej wojny światowej walczył na froncie rosyjskim i włoskim. Wycofany z frontu trafił do Bochni, gdzie stał na czele spisku wojskowego, który w 1918 r. przeprowadził rozbrojenie Austriaków . W okresie międzywojennym zaangażowany był w tworzenie na bocheńszczyźnie 2 pułku strzelców podhalańskich, brał też udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1929 roku mianowany generałem brygady ze starszeństwem. Zmarł w 1934 r. w Warszawie i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. Decyzją Prezesa IPN z 21. 05. 2019 r., grób gen. Dobrodzickiego został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność.

BG