Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-09-01 01:08:47 przez system

Gimnazjum Akademickie rozpoczyna działalność

1 września do grona kilkunastu bocheńskich szkół, w których po przerwie wakacyjnej zabrzmi pierwszy dzwonek, dołączy nowa placówka - Gimnazjum Akademickie, zlokalizowane przy ul. Białej 23.

Jest to szkoła prywatna, mająca jednak uprawnienia szkody publicznej, a to oznacza, że będzie realizowana w niej podstawa programowa, a dostęp do niej będzie powszechny.

Instytucją odpowiedzialną za pracę nowej szkoły, czyli tzw. organem prowadzącym, jest Fundacja "I Like". Jej prezes, Joanna Potasz, nie ukrywa, że właśnie oto spełnia się jej marzenie na szkołę godną miana placówki XXI wieku.

I rzeczywiście - już pierwszy kontakt z murami nowej szkoły wskazuje, ze pomyślano o każdym detalu. Wyeksponowano zabytkowe ceglane ściany, co w polaczeniu z nowoczesnym wzornictwem, ciekawą, niespotykaną w innych szkołach kolorystyką, daje efekt przytulności. Na ponad 120 m2 powierzchni powstały dwie obszerne klasy, w zupełności wystarczające dla 21 pierwszoklasistów, którzy już 2 września rozpoczną normalną naukę, szatnię z częścią wypoczynkową, pokój dyrekcji, połączony z pokojem nauczycielskim oraz toalety, przystosowane także dla osób niepełnosprawnych.

Zupełnym novum są za to pomysły na sposób prowadzenia zajęć. Otóż planuje się systematyczne odchodzenie od tradycyjnych zeszytów, książek, ćwiczeń a nawet dzienników lekcyjnych. Zastąpią je komputery (każdy uczeń będzie miał swój) oraz tablice interaktywne. dzięki jednym i drugim uczniowie nie będą musieli mozolnie wpisywać do kajetów lekcji - pliki z tematyką lekcji będą umieszczane przez nauczycieli w internetowej "chmurze", dostępnej dla uczniów zarówno w szkole jak i w domu. Podobnie będzie wyglądało też odrabianie lekcji. Dzięki rozwiązaniom, zakupionym z firmie Microsoft, szkoła uzyska dostęp do nowatorskich rozwiązań, związanych z obiegiem informacji i dostępem do specjalistycznego oprogramowania.

Jak podkreśla Joanna Potasz przymiotnik "akademicki", umieszczony w nazwie szkoły, zobowiązuje. Szkoła oferuje rozszerzony program w zakresie języków obcych (8 godzin tygodniowo jęz. angielski, 6 godzin jęz. niemiecki), informatyki (3 godziny tygodniowo), zwiększony wymiar zajęć z biologii i chemii - i nie są to obietnice na wyrost, ale zobowiązana podjęte wprost w kontrakcie, zawieranym z rodzicami uczniów.
Podpisano także porozumienie z Uniwersytetem Jagiellońskim, na mocy którego niektóre zajęcia z chemii odbywać się będą wprost na uczelni, z wykorzystaniem jej kadry.

Wysoki poziom dydaktyczny szkoły ma zapewnić odpowiednio dobrana kadra. Większość z 12-osobowego grona nauczycielskiego wywodzi się z I LO, choć nie jest to regułą (native speakerem będzie popularny niegdyś prezenter radia RMF, Brian Scott). Dyrektorem szkoły jest Leszek Marek, długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie, a jego zastępczynią Ewa Ryszka.

Zapytana, czy nie boi się opinii, że tworzy "szkołę dla snobów" - będzie w niej pobierane czesne w wysokości 200 zł miesięcznie - prezes Fundacji śmieje się i zaprasza do jednej z klas, gdzie właśnie trwa montaż świeżo przywiezionych z hurtowni ławek szkolnych. Ich skręcaniem zajmują się… przyszli uczniowie z pomocą swoich rodziców. - Czy snoby tak postępują? - pyta retorycznie.

Marzy za to, żeby jej szkoła stała się przyczyną twórczego fermentu w placówkach publicznych, żeby bardziej dostrzegano wyzwania, jakie stają przed młodymi ludźmi. Czy tego chcemy czy nie, świat staje się globalną wioską. Nikt tam nie czeka na outsiderów, tylko pędzi do przodu z zawrotną prędkością. Tylko od nas samych zależy, czy nawiążemy kontakt z czołówką. Fundacja "I Like", na miarę swoich możliwości, chciałaby nam i naszym dzieciom w tym pomóc.