Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-09-03 20:45:03 przez Czas2012

Głosowanie nad budżetem obywatelskim do 15 września

2 września rozpoczęło się głosowanie nad projektami zgłoszonymi do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Potrwa do 15 września.

Głosowaniu poddano zarówno projekty osiedlowe – jest ich 27 (zobacz TUTAJ) oraz projekty ogólnomiejskie - jest ich 5 (zobacz TUTAJ).

Głosowanie odbywa się już po raz siódmy. Na zadania ogólnomiejskie przeznaczona jest kwota 134 089,36 zł, natomiast wartość zgłoszonych projektów to ponad 300 tys. zł. Kwota na zadania osiedlowe to 700 tys. zł (po 50 tys. na każde z nich), a szacunkowa wartość zgłoszonych projektów wynosi nieco ponad 1 mln zł.

Jak głosować?
Urząd Miasta informuje, że głosowanie odbywa się poprzez internetowy system głosowania znajdujący się pod adresem www.bochniadecyduje.pl (wejście do niego możliwe jest również na stronie głównej www.bochnia.eu). Głosować można także w sposób tradycyjny w dniach 6-10 września oraz 13-15 września w godz. 7:30-15:30 na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Bochnia. Ponadto będzie również możliwość wzięcia udziału w głosowaniu przy wsparciu telefonicznym pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta.

Głosować może każdy mieszkaniec Bochni, który najpóźniej w dniu zakończenia głosowania (15 września) ukończy 16 lat.

GŁOSOWANIE ONLINE:
Głosowanie Internetowe rozpocznie się o północy z środy na czwartek (2 września) i trwać będzie do północy z środy na czwartek (15 września).

Osoby posiadające zameldowane stałe lub czasowe mają możliwość skorzystania z szybkiej weryfikacji automatycznej na podstawie numeru PESEL i ulicy zamieszkania.

Dostęp do systemu głosowania – TUTAJ

Jeśli po podaniu numeru PESEL, wybraniu ulicy i kliknięciu w przycisk „Weź udział w głosowaniu” pojawi się komunikat „Twój numer PESEL nie został znaleziony w bazie mieszkańców, prosimy o kontakt pod numerem tel. 14 614 91 53.

POMOC PRZY GŁOSOWANIU:
Wszelkich informacji dotyczących głosowania udzielać będą pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w dniach 2-3 września, 6-10 września oraz 13-15 września w godz. 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu: 14 61 49 153.

GŁOSOWANIE TRADYCYJNE:
Lokal wyborczy będzie funkcjonował w dniach 2-3 września, 6-10 września oraz 13-15 września w godz. od 7:30 do 15:30.

ZASADY GŁOSOWANIA TRADYCYJNEGO:
a) Mieszkaniec po przyjściu do lokalu wyborczego otrzymuje jedną kartę wyboru projektów wraz
z oświadczeniem będącym jej integralną częścią.

b) Po wypełnieniu oświadczenia znajdującego się na odwrocie karty wyboru projektów, należy zaznaczyć znak „X” przy jednym wybranym projekcie osiedlowym lub zaznaczyć znak „X” w polu TAK lub NIE przy każdym z projektów.

c) Zaznaczenie większej ilości projektów niż określone w powyższym punkcie lub brak jakiegokolwiek zaznaczenia powoduje nieważność głosu.

d) Następnie mieszkaniec wrzuca swój głos do urny.

LOKAL WYBORCZY:
Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 2
32-700 Bochnia