Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-25 19:19:55 przez system

Gmina Bochnia będzie zarządzała drogami powiatowymi?

Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie odpowiedzieć na uchwałę Rady Gminy Bochnia z 11 września tego roku, domagającej się przekazania dróg powiatowych, leżących na terenie Gminy, wraz ze środkami na ich utrzymanie. Efektem tego był projekt uchwały, przedstawiony radnym na dzisiejszej, powiatowej sesji.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały: „W ramach przekazywanych zdań będą realizowane m.in. remonty cząstkowe nawierzchni dróg, przepustów, mostów, utrzymanie czystości dróg i ich zimowe utrzymanie”.

Projekt tej uchwały trafił pod obrady już po wystąpieniu dyrektora PZD, Adama Korty relacjonującego przygotowanie Powiatu do zimowego utrzymania dróg. Okazało się, że są już rozstrzygnięte przetargi na to zadanie i w przyszłym tygodniu mają być podpisane umowy z wykonawcami. Dlatego też w projekcie uchwały zapisano, że z „przedmiotu powierzenia wyłącza się zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bochnia za okres od 1 XI 2013 do 18. IV 2014”.

Dlaczego doszło do takiej sytuacji, że Gmina będzie władała drogami powiatowymi w roku 2014, ale nie będzie dbała o odśnieżanie dróg w czasie nadchodzącej zimy, a co za tym idzie – nie dostanie za to zadanie powiatowych funduszy?

Jak wyjaśnił starosta Jacek Pająk, wspomniana uchwała Rady Gminy została podjęta w połowie września, ale Urząd Gminy bardzo długo zwlekał z przesłaniem jej na drugą stronę ulicy Kazimierza Wielkiego. Tak długo, że Powiatowi nie pozostało nic innego jak zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg i wyłonić firmy, które tym się mają zająć.

Przed głosowaniem nad projektem powiatowej uchwały doszło do ożywionej dyskusji. Jedni chwalili wójta Jerzego Lysego za jego doświadczenie i skuteczność i zachęcali do oddania mu dróg w zarząd. Inni wyrażali wątpliwości, przytaczając przykłady stylu pracy włodarza Gminy Bochnia, które każą wątpić w jego rzetelność.

Ostatecznie jednak Rada Powiatu jednogłośnie zdecydowała się powierzyć swoje drogi wójtowi. Szczegółowe określenie powierzonych zadań, a przede wszystkim – wzajemne rozliczenia finansowe mają zostać uzgodnione pomiędzy Starostwem a Urzędem Gminy Bochnia.

eb