Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-01-22 07:33:50 przez system

Gmina Bochnia bez budżetów?

Władze Gminy Bochnia od kilku lat nie dokonują publikacji sprawozdania z wykonania budżetu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej czyli serwisu stworzonego po to, by każdy podatnik mógł się dowiedzieć, na co samorządy przeznaczają jego pieniądze.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Finanse publiczne to inaczej pieniądze zabrane podatnikom i zarządzane m.in. przez samorządy. Samorządy, wydając pieniądze zabrane mieszkańcom, mają obowiązek ujawniania, na co je przeznaczyły. Do tego służy m.in. tzw. Biuletyn Informacji Publicznej. Władze gminy Bochnia notorycznie zaniedbują ten obowiązek. Wyjątek stanową tylko lata 2008 i 2007, gdzie możliwe jest zapoznanie się z uchwałą budżetową.

Każdy chcący się dowiedzieć coś więcej na temat wydatkowania podatków z innych lat nie będzie miał takiej możliwości. W rubrykach z 5 lat - od 2002 roku, w tym z dwóch ostatnich - podatnicy spotkają się z białą stroną. Nie ma także informacji o majątku gminy czy o długu publicznym.

Brak sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej może nie jest dużym przestępstwem lecz stawia władze gminy w szeregu samorządów daleko odstających od przyjętych standardów oraz nie liczących się z podatnikiem, z którego pieniędzy przecież gmina i urzędnicy żyją.

Dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej czy sposobem załatwienia określonej sprawy BIP danego podmiotu jest często optymalnym sposobem zdobycia tego rodzaju informacji. Zasady publikacji informacji w BIP regulują: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68), zastępujące rozporządzenie z dnia 17 maja 2002 r; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766).

Do stworzenia strony podmiotowej BIP zobowiązane zostały m.in.: organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, organy samorządów, gospodarczych i zawodowych, związki zawodowe i ich organizacje partie polityczne, oraz wiele innych instytucji państwowych lub podmiotów wykonujących zadania publiczne. Ustawa wprowadza obowiązek publikowania ustawowo określonego rodzaju informacji. Ich zakres stopniowo się rozszerzał wraz z wejściem w życia kolejnych artykułów ustawy. Od 1 lipca 2003 roku na stronach internetowych BIP powinny się m.in.. znaleźć takie informacje o danym podmiocie jak: status prawny lub forma prawna, przedmiot działania i kompetencje organy i osoby sprawujące funkcje czy przede wszystkim majątek, którym dysponuje.