Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-09-27 20:12:11 przez eb

Gmina Bochnia: do trzech razy sztuka

Dziś podczas X Sesji Rady Gminy uchwalono, że Gmina Bochnia jednak pomoże Starostwu powiatowemu w modernizacji drogi powiatowej w Nieszkowicach Małych i w Stradomce. Bylo to już trzecie głosowanie w tej sprawie.

Przypomnijmy:

  • 31 maja 2019 podjęto uchwałę w sprawie partycypacji Gminy w tym zadaniu

  • 29 lipca na nadzwyczajnej sesji podjęto uchwałę anulującą tę z 31 maja

  • 27 września – zadecydowano jednak pomóc Powiatowi w realizacji tego zdania.

Na dzisiejszej sesji był obecny starosta Adam Korta. Przypomniał, że na ostatnim konwencie wójtów i burmistrzów powiatu bocheńskiego wszystkie jednostki samorządowe zadeklarowały swoją pomoc dla Powiatu w budowie dróg i mostów na swoim terenie, do wysokości 20% wartości inwestycji. Wspomniał również, że Powiat początkowo miał w planie remont innej drogi w Gminie Bochnia i to właśnie pani wicewójt, Ewelina Makowska zwróciła uwagę Zarządu Powiatu na stan drogi w Stradomce i Nieszkowicach Małych.

Starosta wspominał, że sam, jako radny opozycyjny w Radzie Miasta Bochnia „punktował” burmistrza, szukając błędów i potknięć. Kiedy jednak w grę wchodziło dobro mieszkańców, nie wahał się poprzeć burmistrza. „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” - to przysłowie użyte, przez Adama Kortę najkrócej oddaje jego przesłanie do radnych Gminy Bochnia.

Starosta bardzo podziękował radnym za dzisiejsze głosowanie. Gdyby nie pomoc finansowa Gminy Bochnia, modernizacja wspomnianej drogi, na rzecz której otrzymano 4 mln dofinansowania od rządu, nie byłaby wcale możliwa.