Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-11-05 20:55:26 przez system

Gmina Bochnia domaga się od Miasta 1,6 mln

Gmina Bochnia domaga się od Miasta 1,6 mln zł jako rekompensatę za sprzedaż wody po wyższych niż ustalone cenach.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta (31.10) burmistrz Stefan Kolawiński przekazał podczas sprawozdania ze swej działalności informację, że Gmina Bochnia domaga się od Miasta rekompensaty za sprzedaż wody po wyższych cenach, niż wynika to z umowy. Pismo takiej treści otrzymał 7 października Urząd Miasta. Wójt Jerzy Lysy uważa, że MPWiK nie wywiązuje się z obietnicy sprzedaży Gminie wody po cenach hurtowych (z 15% obniżką). Swoje straty z tego tytułu Gmina wyceniła na kwotę 1 652 101,96 zł. Burmistrz poinformował, że Miasto przygotowało swoje stanowisko w tej sprawie, w którym roszczenia Gminy uznano za bezzasadne.

Ponieważ radnych, z oczywistych powodów, zainteresowała ta informacja, sprawa ma być kontynuowana na spotkaniach komisji. Przyszłość pokaże również czy Gmina Bochnia będzie chciała dochodzić swoich roszczeń w sądzie.

[MK]