Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-03-26 19:08:34 przez system

Gmina Bochnia: nowy sprzęt dla OSP

442 616,97 zł z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 otrzyma Gmina Bochnia. Cel: doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

W ramach projektu zostaną zakupione:

  1. 3 nowe lekkie samochody ratowniczo - gaśnicze
  2. 2 pompy szlamowe
  3. 2 węże ssawne wraz z łącznikami
  4. 4 systemy selektywnego powiadamiania.

Całkowita wartość projektu to 553 271,22 zł