Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-06-12 20:47:14 przez system

Gmina Bochnia: opóźnienia wypłat dla nauczycieli

<html />

Od kilku miesięcy nauczyciele zatrudnieni w szkołach w Gminie Bochnia otrzymują wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe z opóźnieniem. Dyrekcje szkół podpisują z pedagogami ugody dotyczące wypłat które mówią o wypłatach godzin nadliczbowych w późniejszych terminach.

Taki stan rzeczy trwa od kilku miesięcy. Nauczyciele wzywani są przez poszczególnych dyrektorów szkół którzy wręczają im do podpisania dokumennt zwany ugodą. Czytamy w nich m.in.

Dyrektor w miarę otrzymywanych od organu prowadzącego środków finansowych, zobowiązuje się do spłaty zadłużenia o którym mowa w &1 w ratach, nie później niż do końca czerwca 2012r., a nauczyciele rezygnują z przysługujących odsetek za nieterminową wypłatę godzin ponadwymiarowych.

I w kolejnym paragrafie:

W trakcie wykonywania niniejszego porozumienia zgodnie z jego zapisami Pracownicy zobowiązują się nie podejmować działań prawnych w celu egzekucji zobowiązań.

Zapytani przez nas dyrektorzy potwierdzili, że podpisywanie takich dokumentów ma miejsce zaznaczyli jednak, że w miarę możliwości finansowych pieniądze te spływają i są już częściowo wypłacane. Nauczyciele są również zaniepokojeni składkami jakie są odprowadzane do ZUS. Wielu z nich ma obawy, że składki także są wpłacane z opóźnieniem. Pedagodzy są oburzeni takim stanem rzeczy i wskazują na szkoły w innych miejscowościach gdzie takich problemów nie ma. Nie chcą jednak występować na drogę prawną bojąc się zwolnień. Przedstawiciele związków zawodowych także moco akcentują swój sprzeciw i zapowiadają działania.

Wójt Jerzy Lysy zapytany przez nas o komentarz do sprawy i wyjaśnienie co jest powodem takiego stanu rzeczy nie udzielił do tej pory odpowiedzi.