Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2024-03-06 16:49:25 przez Czas2012

Gmina Bochnia: Podpis nieżyjącej osoby. Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji list

Gminna Komisja Wyborcza w Bochni opublikowała dziś komunikaty, w których informuje o dwóch podjętych uchwałach odmawiających zarejestrowania zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość list wyborczych. Chodzi o listy kandydatów na radnych zgłoszonych w okręgach nr 2 oraz 4.

W pierwszym przypadku, w okręgu wyborczym nr 2 (Łapczyca, Pogwizdów, Stanisławice), członkowie Komisji działając na podstawie przepisów i Kodeksu wyborczego postanowili odmówić rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych z powodu nieuzyskania wymaganego poparcia wyborców. Jak uzasadnia Komunikat w trakcie badania przez Komisję zgłoszenia, dokonanego 4 marca przez osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego komitetu Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość, Gminna Komisja Wyborcza w Bochni stwierdziła, że nie uzyskało ono wymaganego poparcia wyborców, tj.: co najmniej 150 prawidłowo złożonych podpisów wyborców.
Przedłożono 14 kartek podpisów w tym 4 dwustronnie uzupełnione tj. 18 stron podpisów, na których udzielono poparcia przez 182 osoby. W wyniku weryfikacji stwierdzono poprawność 141 podpisów wyborców.

Komisja stwierdziła następujące wady:
- nieczytelność imienia lub nazwiska osoby udzielającej poparcia - 7 osób
- błąd w adresie zamieszkania 16 osób
- błąd w numerze PESEL - 7 osób 
- niepełna lub nieprawidłowa data udzielenia poparcia - 10 osób
- udzielenie poparcia przez osobę nieżyjącą od 2022 r. - 1 osoba.

Wobec tego, że usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń postanowiono odmówić rejestracji – podaje Komunikat.

W drugim przypadku, przy rejestracji listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 4 (Bessów, Bogucice, Cerekiew, Zatoka, Gawłów, Słomka, Krzyżanowice, Ostrów Szlachecki, Majkowice, Brzeźnica, Gorzków), doszło do cofnięcia przez kandydata (w dniu rejestracji 4.03.2024 r.) zgody na kandydowanie. Spowodowało to, że liczba kandydatów na liście wyniosła 4 osoby i była niższa niż minimalna wymagana przez Kodeks wyborczy liczba kandydatów w tym okręgu na liście. Minimalna liczba to 5 osób.

Jak podaje Komunikat: „W dniu 4 marca 2024 r. o godz. 15:40 do Gminnej Komisji Wyborczej w Bochni stawił się osobiście jeden ze zgłoszonych kandydatów, który to przedłożył Gminnej Komisji Wyborczej w Bochni swoje oświadczenie o rezygnacji z kandydowania do Rady Gminy Bochnia z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość na radnego Rady Gminy Bochnia w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z prośbą o skreślenie z wyżej wymienionej listy kandydatów. Kandydat został wylegitymowany z dowodu osobistego przez członków Gminnej Komisji Wyborczej w Bochni w składzie 6 osobowym”.

Wobec cofnięcia zgody na kandydowanie przez kandydata, lista kandydatów do Rady Gminy Bochnia w okręgu nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ obejmowała 4 nazwiska, a co za tym idzie nie spełniała wymogu, o którym mowa w art. 425 § 2 pkt 2) Kodeksu wyborczego, co stanowi samoistną przesłankę odmowy rejestracji listy kandydatów".

Co więcej, w trakcie badania zgłoszenia, Gminna Komisja Wyborcza w Bochni stwierdziła, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego poparcia wyborców tj. co najmniej 150 prawidłowo złożonych podpisów wyborców.

Przedłożono 15 kartek podpisów w tym 3 dwustronnie uzupełnione tj. 18 stron podpisów, na których udzielono poparcia przez 173 osoby. W wyniku weryfikacji stwierdzono poprawność 144 prawidłowo złożonych podpisów wyborców. Stwierdzono następujące wady:
- nieczytelność imienia lub nazwiska osoby udzielającej poparcia - 10 osób

- brak imienia osoby udzielającej poparcia - 2 osoby
- błąd w adresie zamieszkania - 6 osób
- błąd w numerze PESEL - 3 osób
- niepełna lub nieprawidłowa data udzielenia poparcia - 8 osób

Wobec tego, że usunięcia wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń postanowiono, jak w przypadku okręgu nr 2, odmówić rejestracji listy.

Komunikaty pojawiły się dziś oficjalnie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bochnia.

Najbardziej zadziwiającym jest podanie przez Komisję wyborczą informacji o udzieleniu poparcia przez osobę nieżyjącą. Zapytany przez redkację Ireneusz Sobas - osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do rejestracji list, który zgłosił do Gminnej Komisji Wyborczej w Bochni listę kandydatów na radnych w wymienionych wyżej okręgach, na chwilę obecną nie może jeszcze podać wyjaśnienia tej sprawy. "Nie mamy jeszcze wyjaśnień osoby, która była odpowiedzialna za zbieranie podpisów na feralnej liście" – tłumaczy Ireneusz Sobas.

Link do uchwał - zoabcz TUTAJ i TUTAJ

PW