Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-12-20 13:46:56 przez system

Gmina Bochnia: problemy z finansowanim szkół

Prezes ZNP na sesji Gminy Bochnia

Od pewnego czasu słyszało się o zaległościach w wypłatach dla nauczycieli w Gminie Bochnia. Sami pedagodzy mówili o tym półgębkiem, dyrektorzy zaś – wcale. Niemniej do wiadomości publicznej wypływały informacje np. o zaległych wpłatach na ubezpieczenie w ubiegłym roku.

Na ostatniej sesji, 18 grudnia sprawa pieniędzy niewypłaconych nauczycielom znalazła swoje oficjalne potwierdzenie. Oto pojawił się na niej prezes oddziału ZNP, Jan Kowalski z Łapanowa. Wręczył radnemu Zbigniewowi Bachmińskiemu pismo, z prośbą o jego odczytanie zebranym. Padło tam znamienne pytanie: „Dlaczego do dnia dzisiejszego nie odpowiedział (wójt, przyp. redakcji) nauczycielom Zespołu Szkół w Nieszkowicach Wielkich na pismo z dnia 12 listopada 2012 roku, wzywające Wójta do uregulowania zalęgłości finansowych wobec tych nauczycieli? Czy pana Wójta nie obowiązuje konieczność odpowiadania wyborcom na pisma?”

W dalszej części swego listu Jan Kowalski krytycznie wypowiedział się o stylu działania przewodniczącej RG, Zofii Pukal (która, nawiasem, również była kiedyś nauczycielką). Oto poprosił ją swego czasu, aby go zawiadamiać o mających się odbyć sesjach Rady. W odpowiedzi usłyszał odmowę, z argumentacją, że obwieszczenia o sesji znajdują się we wszystkich sołectwach gminy Bochnia i można się z nimi zapoznać samemu. Prezes Kowalski, który jest mieszkańcem gminy Łapanów, bez komentarza pozostawił poziom odpowiedzi pani przewodniczącej.

Zapytany o zalęgłości wobec nauczycieli wójt Jerzy Lysy stwierdził, że wypłacił już wszystko. Okazało się to prawdą: pieniądze wpłynęły na konta nauczycieli tego samego dnia, tj. 18 grudnia 2012. Jan Kowalski zapowiedział jeszcze sprawdzenie, czy w istocie uregulowane zostały wszystkie zalęgłości. Interwencja okazała sę węc skuteczna. Niestety dotyczy to tylko szkół. Jak się dowiedzieliśmy od pracowników przedszkoli, gmina zalega im z płatnościami od trzech lat!