Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-02-28 20:11:42 przez system

Gmina Bochnia: radni mogą zlikwidować cztery szkoły?

Jutro w Gawłowie, w Zespole Szkół Gminnych odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Bochnia. Początek obrad o godzinie 11.

Radni będą decydować o zmianie uchwały budżetowej na 2012 rok, zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018, uchwaleniu statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni, i Gminnego Programu Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2012-2013 oraz - o zaciągnięciu kredytu na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli szkól gminnych.

W proponowanym porządku obrad nie znalazł się projekt likwidacji kilku szkół w gminie. Mówiono o tym natomiast podczas obrad komisji i z pewnością ten temat będzie przedmiotem obrad sesji.

Planuje się likwidację 4 placówek: Gimnazjum w Nieszkowicach Wielkich, Gimnazjum w Zespole Szkół Gminnych w Siedlcu, Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie oraz szkoły Podstawowej w Nieszkowicach Małych.