Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-12-19 19:58:25 przez system

Gmina Bochnia: radni uchwalili budżet i cenę żyta

Na wczorajszej sesji Rady Gminy Bochnia uchwalono budżet na rok 2013. Według przedstawionych radnym dokumentów planuje się 48,6 mln zł dochodów (o blisko 2,5 mln mniej niż w 2012) oraz 47,6 mln zł wydatków. Nadwyżka ma być przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Gmina ma stosunkowo niewielkie zadłużenie bo sięgające w tym roku 19%. Do końca przyszłego roku planuje się je jeszcze zmniejszyć – do 18%.

Jakie będą gminne inwestycje AD 2013? Przede wszystkim: dokończenie kanalizacji (4mln 225 tys. zł) oraz likwidację szkód popowodziowych (1mln 530 tys.). Jeśli chodzi o kanalizację to będzie ona dotyczyła głownie terenów południowych gminy. Tzw. Kanalizacja Północ (Majkowice, Bessów, Cerekiew) nie znalazła się w planie inwestycyjnym na 2013 rok. Mimo, jednak niewielkiego zadłużenia Gmina Bochnia ma problemy z płynnością i dochodami, które może przeznaczać na inwestycje, o czym już pisaliśmy. O kłopotach kredytowych gminy czytaj TUTAJ

../stale-rubryki/powiat/klopoty-kredytowe-gminy-bochnia/Za uchwaleniem budżetu w proponowanym kształcie głosowało 100% radnych. Ciekawa rzecz, że dopiero po głosowaniu rozwinęła się wśród radnych dyskusja. Postulowano np. , aby wobec trudności finansowych gmina ograniczyła inwestowanie w kanalizację a skupiła się na sprawach koniecznych do realizacji, tj. finansowaniu oświaty i płacach dla nauczycieli. Wskazywano też, że dużym obciążeniem dla gminy są wydatki na RPK (1,5 mln).

Na wczorajszej sesji ogłoszono również obowiązującą w Gminie Bochnia cenę żyta. Przypomnijmy, że cena 1 kwintala tego zboża jest podstawą do obliczania przyszłorocznego podatku rolnego. Średnią cenę żyta określa corocznie komunikat prezesa GUS-u, samorządy mogą ją zmieniać na swoim terenie, dostosowując do lokalnych warunków. W tym roku średnia cena obliczona przez GUS to 75.86 za kwintal. Radni obniżyli ją do 60 zł, i według tego będą obliczane podatki na terenie gminy Bochnia. By obliczyć podatek od 1 h przeliczeniowego należy cenę żyta pomnożyć przez 2,5.