Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-06-09 09:03:14 przez system

Gmina Bochnia wolna od azbestu w 2020?

Aż 85% dofinansowania będzie mógl uzyskać każdy mieszkaniec Gminy Bochnia, który postanowi pozbyć się azbestowego dachu ze swojego budynku. Otyczy to nie kosztów związanych z demontażem, ale też odbiorem, transportem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest.

Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2018-2020. Łączna jego wartość to 216 257,32 zł.

Azbest bywa niezwykle szkodliwy, zwłaszcza, kiedy dachówki z tego tworzywa ulegną uszkodzeniu. Wtedy ulatnia się z nich azbestowy pył, powodujący nowotwory, zwłaszcza płuc.

Wymiana pokryć azbestowych należy również do priorytetów Unii Europejskiej. Urzędnicy unijnii dali jednak dużo czasu na calkowite usunięcie azbestu z naszej przestrzeni, bo aż do roku 2032.