Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-03-20 13:27:08 przez system

Gmina Bochnia: wybory sołtysów inaczej

Wszystko wskazuje na to, że w maju mieszkańcy gminy Bochnia dwa razy pójdą do urn wyborczych. Oprócz bowiem wyboru prezydenta RP będą również głosowali na sołtysów i członków Rad Sołeckich.

Wybory te mają się odbyć 15 maja równocześnie we wszystkich 31 sołectwach gminy. Będą się one odbywały w lokalach wyborczych, a nie, jak dotąd, na zebraniach wiejskich. Wybory będą przeprowadzone wszędzie tam, gdzie zgłosi się więcej niż jeden kandydat na stanowisko sołtysa, oraz więcej kandydatów do Rady Soleckiej niż miejsc w Radzie.

Organizacją wyborów, w tym – rejestracją zgłoszeń kandydatów zajmie się Urząd Gminy Bochnia.

Dotychczas wybory odbywały się dla każdej wsi w innym terminie, tak, że sołtys np. w Grabinie mógł już sprawować swój urząd od pół roku, podczas kiedy Brzeźnica dopiero wybierała swojego.

Czy nowy sposób wyłaniania sołtysa będzie lepszy od dotychczasowego? Wydaje się, że tak. Przebiegiem zebrania wiejskiego można bowiem sterować, np. frekwencją (poprzez termin i godzinę spotkania) jak i składem osób, które się na zebranie stawią. Wybory przy urnie będą z pewnością bardziej obiektywne i demokratyczne.