Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-10 22:28:24 przez system

Gmina odpiera zarzuty

Po naszej publikacji tekstu „Kolejna przegrana Gminy Bochnia przed WSA w Krakowie” otrzymaliśmy w Urzędu Gminy Bochnia wyjaśnienie i sprostowanie. Oba załączamy poniżej.

Przewodnicząca Rady Gminy Bochnia, Zofia Pukal, napisała pismo następującej treści:

„W związku ze skargą złożoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie przez Joannę Mrozowską i wyrokiem w tej sprawie Gmina Bochnia informuję, że wyrok ten jest nieprawomocny.

Gmina Bochnia skorzysta z przysługującego jej prawa i zaskarży ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, gdyż efektem takiego wyroku byłoby naliczanie opłaty adiacenckiej każdemu z mieszkańców – niezależnie od faktu czy partycypował on w kosztach budowy kanalizacji.

Niezrozumiałe są intencje osoby skarżącej. Widocznie jest to chęć zdestabilizowania dotychczasowych zasad realizowania gminnych inwestycji dzięki którym już prawie 75% zabudowań jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej lub posiada taką możliwość”.

Otrzymaliśmy też od p. Krzysztofa Zięby, dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli sprostowanie o nastepujacej treści:
„W związku z pismem Macieja Mrozowskiego opublikowanym na Waszym portalu uprzejmie informuję, że:
1. We wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Bochnia sprawne są systemy centralnego ogrzewania.

  1. Za zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach szkół i przedszkoli odpowiadają ich dyrektorzy.

  2. W trakcie ostatnich chłodów nie stwierdzono aby, w którejkolwiek placówce nie spełnione były warunki normatywne w zakresie temperatury w pomieszczeniach.

  3. Niezależnie od tego, w dniach 6-8 października br. we wszystkich placówkach oświatowych uruchomiono kotłownie.

  4. Skandaliczna forma pisma p. Mrozowskiego świadczy wyłącznie o poziomie jego kultury”.