Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-10 14:52:52 przez system

Gmina wprowadza ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Na roczne zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą liczyć podmioty gospodarcze na terenie Gminy Bochnia. To kolejna nowa forma wsparcia dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, podejmujący działalność po raz pierwszy na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców oraz ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w CEiDG lub KRS.

Dla prowadzących już działalność gospodarczą również przewidziano przywileje podatkowe. W tym przypadku zwolnieniem od podatku od nieruchomości, będą objęte zostaną budynki lub ich części, w których podatnik prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji i usług z wyjątkiem handlu, pod warunkiem poniesienia nakładów finansowych związanych z ich remontem lub adaptacją. Wartość wydatków musi wynosić co najmniej trzykrotność należnego podatku od tychże nieruchomości.

Podmiot gospodarczy musi zgłosić zamiar korzystania z pomocy de minimis oraz nie może posiadać zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego.

Rada Gminy Bochnia podjęła również uchwałę o obniżeniu stawek podatków od środków transportowych.

Wszystkie te działania podejmowane przez samorząd Gminy Bochnia mają na celu stworzenie dobrych i atrakcyjnych warunków dla potencjalnych inwestorów oraz umożliwienie rozwoju gospodarczego działających już podmiotów.

Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ