Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-07-16 22:13:46 przez system

Gminna karuzela stanowisk kręci się w najlepsze

Po odwołaniu przez wójtów Bochni i Rzezawy szefowych tamtejszych ośrodków kultury do obsadzenia jest następne stanowisko kierownicze – dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.

Jego dotychczasowa kierownik, Danuta Góra, odeszła na emeryturę po przepracowaniu na tym stanowisku równych 25 lat. Jej następca/czyni musi legitymować się minimum 5-letnim stażem pracy, w tym 3-letnim stażem w pomocy społecznej, wykształceniem wyższym drugiego stopnia i specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej. Dokumenty konkursowe należy składać do 24 lipca.

„Do wzięcia” są również dwie gminne instytucje kultury. Po odwołaniu 6 lipca dotychczasowej dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni z siedzibą w Łapczycy, Danuty Niemiec przez wójta gminy Bochnia Marka Bzdeka, został ogłoszony nabór na to stanowisko. Główne wymagania, jakie są stawiane przed kandydatami na nowego dyrektora GCKCiS (obecnie jego obowiązki pełni wicedyrektor Jan Truś) to wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni stać pracy, w tym trzyletni stać w instytucjach kultury i znajomość zagadnień wiązanych z projektami kulturalnymi, finansowanymi ze środków unijnych. Dokumenty na ten konkurs przyjmowane są do 20 sierpnia.

Ostatnim wolnym stanowiskiem kierowniczym jest stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie. Stanowisko to zostało zwolnione w wyniku decyzji wójta Mariusza Paleja o wypowiedzeniu umowy o pracę dotychczasowej dyrektor tej placówki, Katarzynie Lis. Przed kandydatami na to stanowisko gmina Rzezawa stawia wyższe wymagania, bowiem żąda 10-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 5-letniego na stanowiskach związanych z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej lub instruktora kultury. Dokumenty, związane z naborem, należy składać do 22 lipca