Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-05-22 17:12:15 przez system

Góra euro dla "Ekonomika"

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni otrzyma 106 tys. euro na staże zawodowe w Niemczech dla swoich uczniów. Już po raz trzeci szkoła zdobyła duży grant z programu Leonardo da Vinci.

Projekt pt. "Kulinarna podróż do Saksonii”, przedstawiony przez „Ekonomik”, zyskał uznanie ekspertów Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji i został zatwierdzony do realizacji z budżetem 106 000 euro. Tylko 122 szkół i instytucji (na 414 aplikujących) zajmujących się kształceniem zawodowym w Polsce uzyskało dofinansowanie do złożonych przez siebie wniosków.

Udział uczniów w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Przed wyjazdem wezmą udział w kilkutygodniowym intensywnym kursie języka niemieckiego i zajęciach kulturowych, częściowo realizowanych w Polsce a częściowo w Niemczech m. in. poprzez wycieczki do najciekawszych miejsc u naszych zachodnich sąsiadów. Zostaną też wyposażeni w słowniki i inne rzeczy potrzebne do odbycia stażu oraz co najważniejsze - niezbędne „kieszonkowe” na drobne wydatki. Podróż do Niemiec zaplanowana jest luksusowym autokarem.

Propozycja stażu skierowana jest do 50 uczniów z klas I, II i III kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych technik żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz, technik hotelarstwa.

Każdy spośród uczestników będzie miał okazję zapoznania się z pracą z podejściem do obowiązków w poszczególnych firmach o różnej specyfice i wielkości. Grupa uczestników będzie mogła się bezpośrednio włączyć się w normalną pracę w przedsiębiorstwach u naszych zagranicznych partnerów, przez co dodatkowo poznają nowe techniki przygotowania posiłków i nowe trendy w obsłudze gości. Uczestnicy poprzez nawiązanie nowych kontaktów zawodowych zwiększą swoją mobilność na wielkich rynkach UE, rozszerzą swoje horyzonty poznawcze co pozwoli na dokonywanie ciągłej rotacji pomysłów i innowacji w dziedzinie technologii żywności, żywienia człowieka i obsługi konsumenta.

Celem projektu jest również- zdobycie certyfikatu Europass Mobilność;- zdobycie świadectwa pracy z zakładów gastronomicznych w którym uczestnik odbywa staż;- zdobycie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje z zastosowaniem elementów systemu ECVET; - podniesienie umiejętności językowych - zachęcenie uczestników do podejmowania własnej działalności gospodarczej;- zapoznanie się z wymogami europejskiego rynku pracy, jego strukturą i zasadami funkcjonowania;- motywacja do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz lepsze możliwości prezentacji na rynku pracy nabytego wykształcenia i uzyskanego doświadczenia; - wykonanie książki/broszury prezentującej regionalne potrawy Saksonii. - czytamy w założeniach projektu.

Młodzież będzie realizować projekt w dwóch 25 osobowych grupach.

Wyjazdy poszczególnych grup zaplanowano na rok szkolny 2013 /2014.