Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-10-21 23:35:09 przez system

Happening „Noś odblaski, świeć przykładem!”

W ramach działań konkursu pn. „Odblaskowa Szkoła”, Leszek Zabiegała - sekretarz Gminy Drwinia, asp. szt. Jacek Sobieski – naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bochni, Roman Gołębiowski – przewodniczący Rady Gminy Drwinia, strażacy z PSP w Bochni, Angelika Świerblewska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach, nauczyciele oraz wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach 20 października przemaszerowali w kamizelkach odblaskowych ulicami Mikluszowic w ramach happeningu pod hasłem „Noś odblaski, świeć przykładem!” niosąc transparenty nawołujące do noszenia odblasków oraz balony z logo kampanii „No promil - no problem”.

Marszowi towarzyszyły głośno wykrzykiwane hasła związane z bezpieczeństwem na drodze.
Happening pod honorowym patronatem wójta Gminy Drwini Jana Pająka rozpoczął się na miasteczku ruchu drogowego w Mikluszowicach występem dzieci oraz krótką prelekcją na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym naciskiem na używanie elementów odblaskowych. Po występie dzieci, sekretarz gminy Drwinia wraz z panią dyrektor wspólnie usiłowali pokonać tor przeszkód w alkogoglach, które powodują, że widziany obraz jest zniekształcony na podobieństwo w stanie nietrzeźwości, co skutecznie zaburza koordynację wzrokowo-ruchową. Po zmaganiach na torze przeszkód uczestnicy wyruszyli na „odblaskowy marsz”.

Wielobarwny korowód z transparentami, wyruszył sprzed szkoły pod eskortą policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bochni. Transparenty niesione przez dzieci nawoływały do zakładania kamizelek i odblasków. Kierowcy i okoliczni mieszkańcy z zainteresowaniem obserwowali odblaskowy pochód. Każdy napotkany przechodzień otrzymał opaskę odblaskową oraz ulotkę kampanii „No promil - no problem”.

Poprzez happening chciano zwrócić uwagę na konieczność noszenia kamizelek i elementów odblaskowych. Podczas spotkania nasi uczniowie zbierali podpisy pod deklaracją odpowiedzialnego kierowcy i pasażera.

Na koniec happeningu korzystając ze sprzętu bocheńskich strażaków Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Dziewin przygotowała pokaz udzielania pierwszej pomocy, a MDP OSP Mikluszowice tor przeszkód. Policjanci z KPP w Bochni w ramach happeningu okleili rowery naklejkami odblaskowymi wszystkie rowery uczniów szkoły podstawowej. Koordynatorami happeningu były panie: Marzena Machaj i Marta Piwowarczyk.