Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-11-05 17:40:13 przez system

Honorowe oddawanie krwi w II LO

We wtorek 6 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym, w ramach kampanii „Drugie życie”, prowadzona będzie akcja honorowego oddawania krwi, połączona z możliwością rejestracji w Banku Dawców Szpiku Kostnego.

Według organizatorów najlepszy sposób to systematyczne uświadamianie i wzbogacanie wiedzy uczniów na temat idei honorowego dawstwa krwi, transplantologii czy oświadczeń woli.

Od roku 2004 II LO zachęca wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji honorowego krwiodawstwa. W roku ubiegłym, również w listopadzie, w budynku szkoły, dzięki aktywnej postawie uczniów, nauczycieli i absolwentów, uzyskano ponad 12 litrów krwi.

Jednorazowo każda pełnoletnia i zdrowa osoba, której masa ciała przekracza 50 kg, może oddać 450 ml krwi. Jej pobranie trwa 5-12 minut, a organizm człowieka traci wtedy około 4556 kcal. Niezbędne jest również wypełnienie kwestionariusza dotyczącego m.in. przebytych chorób czy zabiegów chirurgicznych.

Akcja odbędzie się w budynku szkoły w godzinach 9:00-12:00.

Dawcą może zostać osoba pomiędzy 18 a 65 rokiem życia i minimalnej wadze 50 kg.

Należy posiadać ze sobą dowód osobisty.