Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-07-02 14:10:53 przez system

I LO będzie mieć nowego dyrektora?

Po formalnym rozwiązaniu na dzień 1 września 2014 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i wyodrębnieniu z jego struktury I Liceum Ogólnokształcącego Zarząd Powiatu w Bochni ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora tej najstarszej w Bochni szkoły.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni”, na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Bochni do 16 lipca do godz. 12.00.

Dotychczasowym dyrektorem ZSO jest Jolanta Kruk.