Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-07-04 16:20:15 przez system

I LO zyskuje nową elewację

Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego zaczął się w maju, jednak do momentu zakończenia nauki przez młodzież prowadzony był od strony podwórza, w północno-zachodniej części budynku. Obecnie renowacji poddana zostaje główna część budynku.

Prowadzone prace polegają m.in. na skuciu obrzutki cementowej, demontażu krat okiennych czy usunięciu wszystkich obróbek blacharskich. Wzmocniona zostanie struktura osłabionych, oryginalnych wypraw tynkarskich, uszlachetnionych fasad i innych elementów zdobniczych i sztukatorskich (konsole, tralki itd). Na attyce usunięte zostaną uzupełnienia i przemalówki, wykonana będzie też replika sterczyn w piaskowcu sobolowskim, które osadzone zostaną w miejscu oryginalnym, a także rekonstrukcja wszystkich elementów zdobniczych.

- Remont tej szkoły ogromnie mnie cieszy przynajmniej z trzech powodów po pierwsze i najważniejsze jest to poprawa warunków edukacyjnych naszej młodzieży, po drugie I liceum mieści się w pięknym budynku i wykonany remont, fakt, że szkoła odzyska swój dawny blask przyczyni się do podniesienia atrakcyjności tej części miasta i oczywiście muszę wspomnieć o jubileuszu 200-lecia szkoły, który będziemy obchodzić w przyszłym roku - mówi Ludwik Węgrzyn starosta bocheński.

Prace remontowe mają potrwać do października, a koszt wyniesie ok. 900 tys. zł.