Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-05-04 10:06:39 przez system

I znów matura!

Punktualnie o godzinie 9.00 abiturienci przystąpili do zmagań z egzaminem dojrzałości. Matura rozpoczęła się egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na zadanie to mają dokładnie 170 minut.

Maturzyści przystępują do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Jednak dla chętnych istnieje możliwość egzaminu na poziomie rozszerzonym. Maturzysta można wybrać też maksymalnie sześć przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Na terenie bocheńszczyzny, ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński, do matury przystąpiło 808 abiturientów. 25 absolwentów zdaje maturę w LO w Żegocinie (szkoła podlega gminie Żegocina).

I Liceum Ogólnokształcące w Bochni - 281 osób
II Liceum Ogólnokształcące w Bochni - 48 osób
Zespół Szkół nr 1 w Bochni :
Liceum- 87
Technikum- 139

Zespół Szkół nr 2 w Bochni: Technikum - 72 osoby
Zespół Szkół nr 3 w Bochni: Technikum - 125 osób

LO dla Dorosłych - 7 osób

Zespół Szkół w Łapanowie:
Liceum - 17osób
Technikum - 18 osób

Zespół Szkół w Dąbrowicy - Technikum - 14 osób.

Po godzinie 14 Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła oficjalnie tematy matur. Jeśli chodzi o wypracowania to trzeba bylo się zmierzyć z takimi problememi:

  1. "Czy warto kochać pomimo cierpienia?" (Tekst źródłowy: "Dziady" cz. IV, Adam Mickiewicz)
  2. Analiza wiersza "Dałem słowo" Zbigniewa Herbert.

W całym kraju maturę zdaje 283 tys. uczniów liceów i techników.

Egzaminy zakończą się 20 maja.