Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-10-30 01:49:18 przez system

Idzie nowy rok - a z nim nowe podatki

Na dwa miesiące przed zakończeniem roku poznaliśmy wysokość nowych podatków od nieruchomości i od środków transportu, które będą obowiązywały w 2009 roku. Dzisiaj Rada Miejska przegłosowała ich przyjęcie.

Jako punkt wyjścia projektodawca uchwały w tej sprawie, czyli burmistrz, przyjął poziom wzrostu cen detalicznych towarów i usług za pierwsze półrocze 2008 r., Według GUS-u wyniósł on 4,2% i o taki mniej więcej wskaźnik wzrosną przyszłoroczne podatki.

Dla przykładu podajemy najbardziej powszechne ich rodzaje:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — 52 grosze za 1 m2 (w 2008 roku było 50 groszy)
- za grunty pod budynkami mieszkalnymi - 14 groszy za 1 m2 (było 12 groszy)
- za budynki mieszkalne — 42 grosze od 1 m2 powierzchni użytkowej (40 groszy w 2008 r.)
- za budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza - 15 zł 84 grosze za 1 m2 (w tym roku 15 zł 20 groszy)

Opłaty za korzystanie ze środków transportowych wyniosą w przyszłym roku:
- od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 ton do 5,5 ton — 612 zł (680 zł, gdy pojazd nie ma katalizatora)
- od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 5,5 ton do 9 ton — 1064 zł (1134 zł)
- ciągnik siodłowy i balansowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton do 12 ton — 1473 zł (1586 zł)
- przyczepy i naczepy — 826 zł
- autobusy do 30 miejsce siedzących — 736zł (769 zł)
- autobusy powyżej 30 miejsc siedzących — 1597 zł (1630 zł).