Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-12-05 13:42:59 przez system

Idzie zima – bądźmy czujni

Od 1 listopada na terenie powiatu bocheńskiego prowadzone są wzmożone działania policyjne pod kryptonimem „Zima 2014/2015”. Akcja prowadzona będzie do 31 marca przyszłego roku.

Głównym celem działań jest przeciwdziałanie zjawiskom bezdomności, zapobieganie przypadkom zamarznięć i odmrożeń, szczególnie u osób bezdomnych, samotnych i chorych.

W trakcie tych działań policja będzie podejmowała szereg działań, mających na celu ograniczenie negatywnych skutków zjawiska bezdomności, zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji mogących powodować zgon osoby bezdomnej w wyniku wychłodzenia organizmu.

Nie tylko bezdomni narażeni są na wychłodzenie organizmu. Do grona tych osób zaliczyć trzeba również osoby samotnie zamieszkujące i bezradne. Dlatego funkcjonariusze policji będą podejmować działania o charakterze profilaktycznym i informacyjnym, w celu wyeliminowania tego typu zdarzeń.

- Nie wszyscy bezdomni godzą się z koniecznością podporządkowania się w noclegowniach i przytułkach obowiązującemu tam regulaminowi. Często wolą oni przebywać na terenie dworca PKP, w piwnicach, klatkach schodowych bloków mieszkalnych, altanach, pustostanach, ciągach ciepłowniczych. W celu zapewnienie ładu i porządku publicznego policja będzie likwidowała miejsca gromadzenia się osób bezdomnych szczególnie tych, którzy spożywają alkohol i powodują inne zagrożenia dla siebie i innych osób – tłumaczy mł. asp. Łukasz Ostręga z bocheńskiej policji.

- Działania policji ukierunkowane będą również na zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Należy zauważyć, że w przypadku intensywnych opadów śniegu może dochodzić do utrudnień komunikacyjnych oraz zwiększonej ilości zdarzeń drogowych – dodaje Ł. Ostręga.

W przypadku opadów śniegu policja będzie na bieżąco monitorowała drogi pod kątem przejezdności, a w razie konieczności informować odpowiednie służby drogowe o ujawnionych utrudnieniach i kierować je do pomocy w likwidacji utrudnień.

- Komenda Powiatowa Policji w Bochni zwraca się z apelem o to, by nie ignorować przypadków napotkania osób znajdujących się w sytuacji zagrażających ich życiu. Nie bójmy się reagować bez względu na to, czy napotkana osoba to bezdomny, czy osoba znajdująca się w stanie upojenia alkoholowego. Zwracajmy uwagę na osoby starsze i samotne, które z trudnością radzą sobie z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, dla których nawet zwykłe wyjście na zakupy może zagrażać ich zdrowiu i życiu. Zwracajmy uwagę na warunki w jakich żyją na co dzień osoby samotne, czy w pomieszczeniach mają zapewnioną odpowiednia temperaturę i czy mają niezbędne środki do przeżycia.
Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie, reagujmy – wystarczy telefon pod numer alarmowy 112 (policyjny 997 albo Straży Miejskiej 986) – kończy oficer prasowy bocheńskiiej Policji.