Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2024-05-25 17:34:30 przez Czas2012

Ile będzie zarabiała Pani Burmistrz Magdalena Łacna?

W czwartek 23 maja odbyła się II Sesja Rady Miasta Bochnia w nowej kadencji 2024 -2029. Porządek obrad obejmował 11 punktów, a w nim m.in. w punkcie 9a rozpatrywano uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bochni.

W projekcie uchwały zaproponowano:

• 18 000 zł na którą składają się poszczególne wartości :
• wynagrodzenie zasadnicze – 9400 zł;
• dodatek funkcyjny – 3000 zł;
• dodatek specjalny – 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (3720 zł);
• dodatek za wieloletnia pracę – 20% wynagrodzenia zasadniczego (1880 zł).

Uzasadniając projekt uchwały podano, że wynagrodzenie burmistrza w gminie w której mieszka od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców jest narzucone ustawowo i dla miasta Bochnia (30 tys. mieszkańców) musi mieścić się w zakresie od 16 104 zł do 20 041,50 zł. Kwota zaproponowana w projekcie uchwały stanowiła 90 proc. maksymalnego wynagrodzenia.

Występując w imieniu klubu PiS, radny Jan Balicki złożył wniosek o zmniejszenie uposażenia do kwoty 17 030 zł, czyli do wartości 85 proc. maksymalnego wynagrodzenia. Na tę kwotę składają się następujące wartości:

 • 17 030 zł to sumaryczna wartość wynagrodzenia a poszczególne jego składniki to:
 • wyagrodzenie zasadnicze- 9100 zł;
 • dodatek funkcyjny – 2600 zł;
 • dodatek specjalny – 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (3510 zł);
 • dodatek za wieloletnia pracę – 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego (1820 zł).

W uzasadnieniu projektu uchwały Jan Balicki zauważył, że: proponowana kwota to uposażenie pana burmistrza Stefana Kolawińskiego na koniec trzeciej kadencji. Do rzadkości należą sytuacje, w których pracownik otrzymujący nowe stanowisko jest wynagradzany na poziomie bliskim maksimum. Maksymalne stawki które zostały podane w uzasadnieniu dotyczą miast o liczebności do 100 tysiecy mieszkańców. Ustalenie takiego poziomu wynagrodzenia to jest 90 proc. maksymalnego uposażenia, co wydaje się być, mając na uwadze wielkość miasta, chyba trochę zawyżone. J. Balicki dodał również, że w sytuacji, gdy pani burmistrz wywiązując się ze swoich obowiązków będzie miała spore osiągnięcia, to praktycznie rzecz biorąc niemal pozbawiamy się elementu motywacyjnego.

Z kolei radna Jolanta Michałowska z KO, oceniając, że projekt uchwały zawiera inne stawki niż przed sesją wnosili radni KO, zaproponowała następujące nowe stawki:

 • wynagrodzenie zasadnicze – 9200 zł;
 • dodatek funkcyjny – 3000zł;
 • dodatek specjalny – 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (3660 zł);
 • dodatek za wieloletnia pracę – 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego – (1840 zł).

Suma składników daje kwotę 17 700 zł, co stanowi 88 proc. maksymalnego wynagrodzenia. Propozycja ta w stosunku do propozycji klubu PiS jest wyższa o 670 złotych.

Radni przystapili do głosowania nad oboma projektami uchwał i w ich wyniku wniosek klubu PiS nie uzyskał poparcia większości RM (za głosowało 9 radnych , przeci było 12 radnych).

W głosowaniu nad projektem KO propozycję poparło 14 radnych, 6 było przeciw oraz 1 wstrzymujący się i dlatego głosowano uchwałę uwzgledniającą drugi wniosek w zaproponowanym przez KO kształcie i w wyniku kolejnego głosowania tym razem jako uchwałę o uposażeniu burmistrza miasta przegłosowano: 13 za, 6 przeciw i 1 wstrzymującym się oraz 1 brak głosu.

Jak głosowali poszczególni radni?

Na wniosek zgłoszony przez radnego Jana Balickiego:

 • za (9): Jan Balicki, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogdan Kosturkiewicz, Barbara Kucharska, Grzegorz Pałkowski, Ireneusz Sobas, Rafał Sroka, Barbara Szczygieł;

 • przeciw (12): Maciej Buszko, Maciej Gawęda, Urszula Golińska, Marcin Imiołek, Katarzyna Korta-Wójcik, Jolanta Michałowska, Roman Mocię, Filip Pach, Sylwia Pachota-Rura, Marek Rudnik, Luiza Sawicka-Hofstede, Wojciech Woźniczka.

Na wniosek zgłoszony przez radną Jolantę Michałowską:

 • za (14): Marek Bryg, Maciej Buszko, Maciej Gawęda, Urzula Golińska, Marcin Imiołek, Katarzyna Korta-Wójcik, Jolanta Michałowska, Roman Mocię, Filip Pach, Sylwia Pachota-Rura, Grzegorz Pałkowski, Marek Rudnik, Luiza Sawicka-Hofstede, Wojciech Woźniczka;

 • przeciw (6): Jan Balicki, Andrzej Dygutowicz, Barbara Kucharska, Ireneusz Sobas, Rafał Sroka, Barbara Szczygieł; wstrzymał się (1): Bogdan Kosturkiewicz.

Ostatecznie wynik imiennego głosowania uchwały RM w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bochnia wygląda nastepująco:

 • za (13): Maciej Buszko, Maciej Gawęda, Urszula Golińska, Marcin Imiołek, Katarzyna Korta -Wójcik, Jolanta Michałowska, Roman Mocię, Filip Pach, Sylwia Pachota-Rura, Grzegorz Pałkowski, Marek Rudnik, Luiza Sawicka-Hofstede, Wojciech Woźniczka;

 • przeciw (6): Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Barbara Kucharska, Irenausz Sobas, Rafał Sroka, Barbara Szczygieł;

 • wstrzymał się (1): Bogdan Kosturkiewicz;

 • głosu nie oddał (1): Jan Balicki.

W następnym artykule napiszemy o wyborach na członków komisji stałych oraz ich przewodniczących. Ciekawą sprawą jest to, że na 8 komisji PiS ma 4 przewodniczących, zatem przy głowaniach może być różnie.

K. Stompór