Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2024-07-09 22:43:36 przez Czas2012

Ile można zyskać za poparcie burmistrza?

W II turze ostatnich wyborów samorządowych, które odbyły się 21 kwietnia 2024 roku, kandydujący wcześniej z własnych komitetów wyborczych na stanowisko burmistrza miasta Bochnia panowie Filip Pach i Wojciech Woźniczka, zdecydowali się poprzeć kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Magdalenę Łacną. Konsekwencją tego poparcia była wygrana Magdaleny Łacnej w wyścigu do sprawowania lokalnej władzy samorządowej tj. na stanowisko burmistrza miasta Bochni. W niedługim czasie po ukonstytuowaniu się składu Rady Miasta do którego panowie Filip Pach i Wojciech Woźniczka jako radni zostali wybrani przez wyborców, Magdalena Łacna, już jako burmistrz miasta, powołała obu radnych na swoich zastępców. Ile można w tym przypadku zyskać za poparcie „właściwego kandydata” odpowiadamy przytaczając wysokości uposażenia obu wiceburmistrzów.

I Zastępca Burmistrza Miasta Bochnia Filip Pach:

• wynagrodzenie zasadnicze: 9.000.00 zł;
• dodatek funkcyjny: 3.000,00 zł
• dodatek za wieloletnia pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 1.800,00 zł.

Suma wynagrodzenia wynosi 13.800,00 zł brutto

II Zastępca Burmistrza Miasta Bochnia Wojciech Woźniczka:

• wynagrodzenie zasadnicze : 9.000,00 zl;
• dodatek funkcyjny: 3.000,00 zł;
• dodatek za wieloletnia pracę w wysokości 7% wynagrodzenia zasadniczego – 630,00 zł.

Suma wynagrodzenia wynosi 12.630 zł brutto

Z racji zajmowanego stanowiska - Filip Pach odpowiada za :

• Wydział Inwestycji, Rewitalizacji Miasta i Funduszy Zewnętrznych,
• Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
• Referat Architektury i Planowania Przestrzennego.

Wojciech Woźniczka odpowiada za:

• Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa,
• Wydział Promocji i Rozwoju Miasta,
• Referat Gospodarko Lokalami.

Dla przypomnienia, (pisaliśmy o tym tutaj) burmistrz Bochni Magdalena Łacna dostaje wynagrodzenie z UM w wysokości 17.700 zł brutto.

• Wynagrodzenie zasadnicze : 9.200 zł;
• dodatek funkcyjny: 3.000 zł;
• dodatek specjalny – 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 3.660 zł;
• dodatek za wieloletnią pracę – 20% wynagrodzenia zasadniczego – 1.840 zł.

Suma wynagrodzenia Pani Burmistrz Magdaleny Łacnej wynosi 17.700 zł.

Trzeba też zaznaczyć, że żadna z osób które tworzą obecnie najwyższe władze miasta nie zajmowała wcześniej żadnego stanowiska w urzędzie i nie pełniła nigdy funkcji radnego.

K. Stompór
Foto: UM Bochnia