Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-07-04 16:44:24 przez system

Innowacyjny Portal Mapowy gminy Rzezawa

Od lipca 2014 roku wszyscy turyści oraz mieszkańcy gminy Rzezawa mogą przeglądać zasoby Portalu Mapowego GEOplTURYSTA Gminy Rzezawa, wykonanego przez firmę Gison z Krakowa. Portal dostępny jest pod adresem http://portal.gison.pl/rzezawa/. Można również korzystać z niego, klikając na baner dostępny na stronie Urzędu Gminy.

Gminny Portal Mapowy GEOplTURYSTA zawiera dane przestrzenne Gminy Rzezawa (obecny stan "startowy" będzie ciągle uzupełniany). Portal jest przeznaczony dla szerokiej grupy odbiorców mieszkańców, turystów i inwestorów. Pozwala on w samodzielny sposób uzyskać ważne dane przestrzenne. Służy pracownikom samorządowym, w prosty sposób gromadzić wszystkie dane w jednym miejscu.

W serwisie mapowym znajdziemy tematyczne warstwy – Ortofotomapa, działki ewidencyjne, drogi, budynki czy numeracja adresowa i Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wyszukiwarka pomoże znaleźć nam numer działki oraz ustali, w którym miejscu jest adres "Dworcowa 65".

Dzięki systemowi Gminny Portal Mapowy GEOplTURYSTA mieszkańcy mają stały dostęp do informacji. Dowiedzą się o przeprowadzanych w gminie inwestycjach – remoncie dróg i chodników, budowie kanalizacji i objazdach. Mogą też szybko sprawdzić rozkład jazdy autobusów oraz godziny urzędowania placówek gminnych lub pocztowych. Istnieje możliwość zamieszczenia zdjęć z aktualnych prac modernizacyjnych oraz projektów zmian.

Portal będzie służył gminie w prezentowaniu walorów turystycznych i kulturowych gminy, w tym bogatej bazy multimedialnej (zdjęcia) oraz filmów promocyjnych. Dane na Portalu stale aktualizowane.

Inwestorzy dzięki portalowi mapowemu dowiedzą się, jakie obszary przeznaczone są pod inwestycje. Czy dany teren jest uzbrojony lub przeznaczony pod budowę? Dzięki udostępnionym w Portalu Mapowym informacjom z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego– mieszkańcy w prosty sposób mają możliwość sprawdzenie, jakie jest przeznaczenie w planie dla wybranej działki.

Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, takimi jak przybliżanie i oddalanie, portal wyposażony jest w wyszukiwarkę miejscowości, działek ewidencyjnych i adresów. Posiada funkcję identyfikacji obiektów, włączania i wyłączania kilkunastu warstw tematycznych. Możliwe jest również zmierzenie odległości między interesującymi nas punktami, obliczenie powierzchni (np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru.

Gmina Rzezawa uzyskała pomoc finansową z tytułu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Małe projekty” wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Cenoma" (http://www.cenoma.pl/).