Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-04-18 15:26:31 przez system

Inspekcja Sanitarna w Bochni o wektorach

15 kwietnia odbyła się konferencja zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

Tematem przewodnim obchodów były choroby przenoszone przez wektory. Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy między innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.

Tematy przedstawione podczas konferencji:

Choroby wektorowe- dr hab. n. med. Dorota Mrożek- Budzyn
Szczepionki w podróży- Michał Podsiadło
Nowoczesne szczepionki w Programie Szczepień Ochronnych- Agata Bąk