Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-06-12 21:24:55 przez system

Inwestycja drogowa w gminie Drwinia

Prawie 3,8 miliona złotych wyniesie przebudowa drogi w Drwini. Przy udziale starosty Adama Korty i wicestarosty Ryszarda Drożdżaka, Dyrektor PZD Tadeusz Białka podpisał umowę z właścicielem firmy Prodim Oskarem Niezabitowskim, wykonawcą inwestycji.

W ramach rozbudowy drogi powiatowej na odcinku położonym w Drwini powstaną nowe chodniki , przebudują drogę, utwardzą pobocza. Przebudowie ulegną również 3 skrzyżowania drogi powiatowej z drogami gminnymi jak również przebudują sieć elektroenergetyczną i telekomunikacyjną.
- W poniedziałek przekażemy plac budowy i firma przystąpi do prac. Realizacja inwestycji będzie kontynuacją rozpoczętej w 2013 roku modernizacji tej drogi. Stan nawierzchni był w złym stanie, dlatego przebudowa będzie kompleksowa, zerwana zostanie podbudowa i stara nawierzchnia i powstanie nowy bezpieczny odcinek drogi – wyjaśnia starosta Korta.

Inwestycja jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Powiat Bocheński dofinansowaniu z funduszu dróg samorządowych w wysokości 1,8 miliona złotych. Inwestycja będzie zrealizowana do końca listopada.