Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-07-10 01:15:06 przez system

Inwestycja w wiedzę

Od września wszyscy uczniowie klas I-III Liceów Profilowanych w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2 oraz Zespole Szkół Nr 3 w Bochni będą mogli uczestniczyć m. in. w kursach przygotowujących do europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych.

Jest to możliwe dzięki uczestnictwu Powiatu Bocheńskiego w projekcie podnoszącym kompetencje pn. "Inwestycja w wiedzę - program wyrównywania szans uczniów kształcących się w Liceach Profilowanych z terenu Powiatu Bocheńskiego".
Projekt obejmie realizację zajęć wyrównawczych oraz pozalekcyjnych służących podniesieniu kompetencji o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania nauki oraz zdolności do zatrudnienia uczniów, w szczególności z przedmiotów takich jak: matematyka, przedsiębiorczość, język angielski, język niemiecki. W ramach tego projektu uczniowie mogą uczestniczyć w kursie ECDL ( europejski certyfikat umiejętności komputerowych- poziom podstawowy), który obejmie 124 godziny dydaktyczne z obszaru 7 modułów zagadnień tematycznych (m.in. podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, przetwarzanie tekstów, bazy danych, strony www), z których uczniowie zdadzą egzaminy.
- Głównym założeniem projektu jest wyrównanie dysproporcji i wzrost poziomu wiedzy i umiejętności uczniów kształcących się w Liceach Profilowanych. Nasz projekt znalazł się na 16 miejscu z 234 wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną - zaznacza Starosta Jacek Pająk . Projekt będzie realizowany od 01.09.2009 do 31.08.2010 roku.