Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-01-30 18:44:23 przez system

IV sesja Rady Powiatu już jutro

To będzie już czwarta sesja Rady Powiatu nowej kadencji. Rozpocznie się o godz. 9.00 w sali narad w Starostwie.

W programie m.in. wyłonienie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego.

A oto cały program sesji:

1.Otwarcie IV sesji Rady.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 5.Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2031.
7.Informacja o: - pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni w 2018 roku, - stanie dróg powiatowych i inwestycjach zrealizowanych na nich w 2018 roku, - zamierzeniach Zarządu w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w 2019 roku. 7.Informacja o wykorzystaniu w 2018 roku nieruchomości zarządzanych przez powiat bocheński. /mapa/
8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Starosty Bocheńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego za 2018 r.
10.Podjecie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bochni.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Bocheńskiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
12.Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał rady powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
13.Oświadczenia i komunikaty.
14.Zamknięcie obrad IV sesji Rady.