Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-03-18 07:59:37 przez system

Iza Piwowarczyk podąża śladami swego Patrona i Mistrza

11 marca Izabela Piwowarczyk z Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Tischnera zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Tischnerowskie Ślady?, organizowanym w Wadowicach. Temat tegorocznego konkursu dotyczył zagadnienia Ojczyzny w pismach Księdza Profesora Tischnera.

Dla Izabeli to nie tylko poważne wyzwanie konkursowe, ale przede wszystkim okazja do wspólnego czytania i rozumienia dzieł swego Patrona razem z "Rodziną Szkół Tischnerowskich" i młodzieżą szkół biorących udział w konkursie.

Organizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Wadowicach Ogólnopolski Konkurs "Tischnerowskie ślady", propagujący życie i twórczość wybitnego filozofa Księdza Profesora Józefa Tischnera zainaugurował brat - Pan Kazimierz Tischner oraz rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. prof. Józefa Tischnera Jarosław Gowin. Nagrodą główną okazał się bowiem indeks na jeden z trzech wybranych kierunków na WSE w Krakowie.
Izabela Piwowarczyk zajęła III miejsce wśród reprezentantów dziewięciu szkół z całej Polski. Temat konkursu dotyczył zagadnienia "Ojczyzny" w pismach Księdza Profesora Józefa Tischnera. Na liście lektur znalazły się ważne dzieła Księdza Profesora m.in. "Etyka Solidarności", "Polski młyn", "Historia Filozofii po góralsku", "Myślenia według wartości", a także piękny esej Księdza Profesora "Polska jest Ojczyzną".

Pytania konkursowe dotyczyły interpretacji trudnych zagadnień filozoficznych oraz znajomości biografii ks. prof. Tischnera w szerokich kontekstach historycznych. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: części pisemnej (i w tej Izabela uzyskała najwyższą ilość punktów) oraz w części ustnej, stanowiącej niemałe wyzwanie, bo pytania opracowane są przy współpracy Rady Programowej Instytutu Myśli Tischnera oraz pracowników naukowych Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W komisji konkursowej zasiadł m.in. Wojciech Bonowicz, autor świetnej monografii opowiadającej o życiu i twórczości J. Tischnera, redaktor wielu dzieł Księdza Profesora, ukazujących się w "Znaku".
Iza interesuje się filozofią ks. Tischnera od klasy pierwszej. W roku szkolnym 2007/2008 po raz pierwszy wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie "Tischnerowskie ślady", zajmując trzecie miejsce wśród dwunastu reprezentantów szkół z całej Polski. W obecnym roku szkolnym wzięła już udział w Ogólnopolskim Konkursie Filozoficznym "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy", napisała pracę pt. "Z Księdzem Tischnerem myśląc o wolności" i wygłosiła prezentację w Łodzi podczas konkursu oratorskiego, zdobywając Nagrodę Państwa Tischnerów. Uczestniczy również w ciekawych "Majówkach Filozoficznych Młodych" na Wyższej Szkole Europejskiej w ramach obchodów "Dni Tischnerowskich" w Krakowie.