Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-06-26 23:40:24 przez system

Jacek Pająk coraz bliżej stanowiska dyrektora WUP

Komisja konkursowa której zadaniem było przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie poinformowała, iż rekomendowała marszałkowi województwa małopolskiego kandydaturę Jacka Pająka, byłego starosty bocheńskiego.

W komunikacie czytamy, że podjęcie decyzji o rekomendowaniu marszałkowi na wyżej wymienione stanowisko osoby Jacka Pająka uwarunkowane zostało:
• osiągnięciem przez kandydata najlepszego wyniku punktowego w prowadzonym postępowaniu konkursowym,
• posiadaniu przez kandydata odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji, predyspozycji i umiejętności do zatrudnienia na tym stanowisku,
• bogatym doświadczeniem zawodowym kandydata w pracy na stanowiskach związanych z administracją samorządową.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy decyzja o powołaniu dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wyłonionego w drodze konkursu, należy do marszałka województwa.