Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-06-27 14:45:57 przez KacperGlod

Jak będzie wyglądać Bochnia w 2030? Warsztaty tematyczne w Urzędzie Miasta

We wtorek 28 czerwca 2022 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Bochnia (ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, sala nr 100) odbędzie się kolejne spotkanie związane z pracami nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030.

Przedmiotem spotkania będzie praca warsztatowa nad planem operacyjnym, w szczególności propozycjami projektów i zadań do realizacji w kolejnych latach.

Wstępny podział na podgrupy robocze obejmuje 4 zespoły:
- społeczny (usługi społeczne: edukacja, kultura, sport i rekreacja, pomoc społeczna i ochrona zdrowia),
- przestrzenno-infrastrukturalno-środowiskowy (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi, ochrona środowiska, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja),
- gospodarczo-turystyczny (strefa aktywności gospodarczej, wsparcie i promocja przedsiębiorczości, turystyka i promocja),
- administracyjno-zarządczy (administracja i zarządzanie sprawami lokalnymi, współpraca rozwojowa, aktywizacja i partycypacja społeczna, dialog społeczny).

Prace będą moderowali i wspomagali eksperci zewnętrzni, reprezentujący FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa, czyli kluczową organizację pozarządową wspierającej rozwój samorządności w Polsce.

Info: UM Bochnia