Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-05-27 03:12:45 przez system

Jak udzielać pierwszej pomocy?

Młodzieżowa Rada Powiatu realizuje w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych akcję szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia te przeznaczone są dla uczniów klas pierwszych, a prowadzone przez grupę młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bochni pod kierownictwem Pani Teresy Chełmeckiej.

Zajęcia te mają przypomnieć lub też pokazać młodzieży, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. To bardzo ważne, gdyż umiejętności te mogą uratować komuś życie. Staje się to szczególnie istotne w okresie wakacyjnym dlatego też podjęliśmy taką inicjatywę jeszcze przed wakacjami - mówi starosta Jacek Pająk. Młodzież prowadząca zajęcia na początku roku brała udział w rządowym programie “Bezpieczna i przyjazna szkoła: Pierwsza pomoc przedlekarska", dzięki czemu została merytorycznie przeszkolona w tym zakresie.